Ceļu satiksmes dalībnieku informatīvā sistēma Lietuvā

 • Pasūtītājs Lietuvas Republikas Satiksmes un sakaru ministrijas Autoceļu direkcija
 • Veikšanas laiks Pirmais posms: 2010 – 2011.g.; Otrs posms: 2012.g.; Trešais posms: 2013.g.
 • Veikšanas vieta Lietuva
 • Partneri Vaisala, Microstep-MIS, CA Traffic, Barco, Affecto, Mobotix
 • Projekta uzdevums Informatīvās sistēmas ieviešana un paplašināšana ceļu satiksmes dalībniekiem. Ceļu kustības drošības nodrošināšana. Ceļu apkalpošanas un uzturēšanas efektivitātes celšana, lai varētu sniegt savlaicīgu palīdzību kritiskās situācijās.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Meteoroloģisko apstākļu novērošanas sistēma
 • Ceļa konstrukcijas temperatūras sensori
 • Ceļa seguma stāvokļa novērošanas sensori
 • Ceļa stāvokļa videonovērošanas sistēma
 • Ceļa kustības intensitātes mērītāji
 • Transporta plūsmas analīzes sistēma
 • CSN video analīzes un atklāšanas sistēma
 • Risinājumi datu pārraides jomā
 • Informatīvā sistēma (programmu nodrošinājums)
 • Informācijas atspoguļošanas sistēma (video siena)

Projekta īstenošanas gaitā Lietuvā tika ieviesta ceļu infrastruktūras informatīvā sistēma, ar kuras palīdzību tiek savākti un apstrādāti dati par apstākļiem uz valsts nozīmes ceļiem. Tika modernizēts informatīvais centrs un veikta sistēmu apvienošana, kas ļauj gan konstatēt bīstamas izmaiņas ceļu segumā nosūtot uz posmu ceļu uzturēšanas tehniku, gan informēt satiksmes dalībniekus par piemēram, ātruma ierobežojumiem, apledojumu utt.

Kompānija FIMA Lietuvā, kopā ar partneriem ieviesa ceļu infrastruktūras informatīvo sistēmu, ar kuras palīdzību tiek savākti un apstrādāti dati par apstākļiem uz valsts nozīmes ceļiem. Tika modernizēts informatīvais centrs un veikta sistēmu apvienošana, kas ļauj gan konstatēt bīstamas izmaiņas ceļu segumā nosūtot uz posmu ceļu uzturēšanas tehniku, gan informēt satiksmes dalībniekus par piemēram, ātruma ierobežojumiem, apledojumu utt.

Projektēšanas darbu 1. posmā uz viesiem Lietuvas valsts nozīmes ceļiem tika uzstādītas 43 automātiskās meteoroloģiskās stacijas ar iekārtām laika apstākļu novērošanai, kā arī 15 ceļu kustības intensitātes mērītāji. Visas šīs iekārtas, kopā ar iepriekš uzstādītajām meteoroloģiskajām stacijām, tika apvienotas ar ceļu kustības dalībnieku Informatīvo sistēmu, kura uzkrāj ziņas par ceļiem un to stāvokli. Šīs sistēmas vadībai tika izveidots Ceļu kustības Informatīvais centrs ar modernu video sienu: Visi ienākošie dati par ceļa un laika apstākļiem tiek atainoti uz 8 video kubiem, tos pastāvīgi pārbauda speciālisti.
 
Tehnoloģijas ar kādām apgādātas mūsdienīgās meteoroloģiskās stacijas, ļauj precīzi izmērīt ūdens, ledus un sniega slāni uz ceļa seguma. Tās arī precīzi fiksē gaisa temperatūru, redzamību, vēja ātrumu un citus svarīgus parametrus. Ceļu kustības intensitātes mērītāji analizē transporta plūsmas un mēra transporta līdzekļu kustības ātrumu.
 
Projekta otrā posma īstenošanas gaitā, automātisko meteoroloģisko staciju tīkls tika papildināts vēl ar 50 iekārtām, uz ceļiem tika uzstādīti 30 ceļu konstrukcijas temperatūras sensori (līdz 2 m dziļumam). Jaunās iekārtas tika iekļautas kopējā informatīvajā sistēmā, integrējot risinājumus datu pārraides jomā.

Trešajā darba posmā informatīvā sistēma tika papildināta ar 50 jauniem ceļu kustības intensitātes mērītājiem, 125 videokamerām ceļu stāvokļa novērošanai. Dažādos posmos ceļu kustības intensitātes mērītāji fiksē transporta plūsmu intensitāti un nosaka transportlīdzekļu tipus. Ziņas tiek nosūtītas uz ceļu kustības Informatīvo centru to analīzei.

Informācija par ceļa apstākļiem, kas ienāk no visām ceļu infrastruktūras iekārtām, pieejama ne tikai ceļu dienesta speciālistiem, kuri tagad var daudz efektīvāk plānot un kontrolēt ceļu darbus, bet arī autovadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tas dod iespēju iepriekš sagatavoties sarežģītiem laika apstākļiem un iespējamiem kustības ierobežojumiem, sakarā ar ceļa darbiem vai CSN, izvēlēties drošu kustības ātrumu un ērtāku maršrutu.

Oriģinalitāte

Tā ir pirmā ceļu kustības dalībnieku Informatīvā sistēma Baltijas valstīs, kurā ir integrēts tik liels sensoru un iekārtu skaits.

Saistītie projekti