Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2. posms

  • Pasūtītājs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  • Veikšanas laiks 2018-2019
  • Veikšanas vieta Liepāja, Latvija
  • Projekta uzdevums Izbūvēt papildu paralēlo dzelzceļa posmu starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju, lai uzlabotu kravu caurlaidību un atslogotu Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Jauns sliežu ceļš un pārmiju nobrauktuve
  • Saslēgums ar Liepājas stacijas sliežu ceļiem
  • Saslēgums ar mikroprocesoru centralizācijas (MPC) sistēmu
  • Jauna apgaismojuma sistēma
  • Pārbrauktuves videonovērošanas sistēma

FIMA uzbūvēja jaunu dzelzceļa pievadceļu, izveidoja papildu savienojumu starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju, novēršot ierobežojumus transporta infrastruktūrā, sauszemes kravu transporta sastrēgumus un palielinot Liepājas ostas konkurētspēju ar citām reģiona ostām.

Liepājas ostas uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas ierobežoja papildu sliežu ceļa trūkums un sauszemes kravu transporta sastrēgumi pie Raiņa ielas pārbrauktuves. Uzbūvējot dzelzceļa pievadceļu, uzņēmums FIMA izveidoja papildu savienojumu starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju, novēršot ierobežojumus transporta infrastruktūrā, sauszemes kravu transporta sastrēgumus un palielinot Liepājas ostas konkurētspēju ar citām reģiona ostām.

Tika izbūvēts jauns savienojošais sliežu ceļš 844 m garumā un pārbūvēti divi esošie sliežu ceļi 264 m kopgarumā. Liepājas SEZ sliežu ceļi tika pieslēgti pie Liepājas stacijas sliežu ceļiem, pieslēguma pārmijas ieslēdzot mikroprocesoru centralizācijas (MPC) sistēmā, nodrošinot jauno pieslēguma pārmiju elektroapsildi un apgaismošanu, veikti darbi 5 pārbrauktuvēs, izbūvēta ūdens novadīšanas sistēma vairāk nekā 800 m garumā, uzstādīts divzīmju luksofors ar gaismas diožu sistēmu, izbūvētas metāla konsoles ar betona pamatu, pārnestas un uzstādītas jaunas lauka iekārtas, izbūvēti signalizācijas kabeļi 1890 m garumā, uzstādīti apgaismojuma masti ar LED prožektoriem un izbūvēta pārbrauktuves videonovērošanas sistēma.

Pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam, īstenotais projekts ļauj palielināt Liepājas ostas kravu apgrozījumu, uzlabo dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību, atslogo Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi,  samazinot tās slēgšanas laika intervālus. Tas palielina ostas uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju ar citām reģiona ostām.

Saistītie projekti