Dzelzceļa sistēmu uzstādīšana Viļņas apvedceļa posmā Pušīna – Paneri

 • Pasūtītājs Lietuvas Dzelzceļš
 • Veikšanas laiks 2016-2018
 • Veikšanas vieta Lietuva
 • Projekta uzdevums Dzelzceļa sistēmu rekonstrukcija un pielāgošana jaunajam sliežu ceļu tīklam, efektīvi koordinējot tehnoloģiju ieviešanas darbu ar visiem projekta dalībniekiem un izvairoties no vilcienu kustības pārtraukšanas.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Pārmiju un signālu centralizācijas sistēma
 • Automātiska līniju bloķēšanas sistēma
 • Tehnoloģisko sakaru sistēma
 • Kontakttīkls
 • SCADA
 • Elektriskā pārmiju apsilde
 • Strāvas padeve un apgaismojums

Otrā sliežu ceļa būvniecības projekta laikā FIMA ir rekonstruējusi esošās satiksmes vadības, telekomunikāciju un energoapgādes sistēmas, kā arī SCADA, kontakttīkla un elektrisko pārmiju apkures sistēmas, pielāgojot tās modificētam sliežu ceļu tīklam.

Lai panāktu vienmērīgāku un ātrāku tranzīta kravu pārvadāšanu Kauņas un Klaipēdas virzienā, Viļņas apvedceļa dzelzceļa posmā Pušīna – Paneri ir īstenots otrais sliežu ceļu būves projekts.

Piedaloties šajā projektā, FIMA ir rekonstruējusi esošās satiksmes kontroles, telekomunikāciju un energoapgādes sistēmas, kā arī SCADA, kontakttīkla un elektrisko pārmiju apsildes sistēmas, pielāgojot tās modificētam sliežu tīklam.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā projektā bija tehnoloģiju ieviešanas darbu un to pēctecības saskaņošana ar visiem projekta dalībniekiem, ņemot vērā to, ka sistēmas uzstādīšanas darbi bija jāveic, nepārtraucot vilcienu satiksmi.

Esošajā pārmiju apsildes sistēmā ir veikta rekonstrukcija no jauna uzstādīto pārmiju apsildei. Lai piegādātu enerģiju dzelzceļa infrastruktūras objektiem, ir uzstādītas moduļu un stabu transformatoru apakšstacijas, gaisvadu elektrolīnijas aizstātas ar pazemes kabeļiem un nodrošināts komutācijas vietu apgaismojums. Signālu uzstādīšana un stacijas skaļruņu sistēma ir pielāgota arī jaunuzbūvētajam dzelzceļam. Rekonstruējot kontakttīklu, lielāko daļu uzstādīšanas darbu bija jāveic naktī, lai nepārtrauktu vilcienu kustību.

Projekta laikā uzbūvēto un rekonstruēto dzelzceļa posmu kopējais garums ir 14,6 km. Īstenotā projekta kopējā vērtība ir 27,5 miljoni EUR.