Ugunsdzēsības sistēma mēbeļu paneļu rūpnīcā IKEA

  • Pasūtītājs Ikea Industry Lietuva
  • Veikšanas laiks 2014
  • Veikšanas vieta Kazlu Rūda, Lietuva
  • Partneri SEVO
  • Projekta uzdevums Gāzes ugunsdzēsības sistēmas ieviešana mēbeļu paneļu rūpnīcā IKEA, lai nodrošinātu darbinieku un apkārtējās vides drošību.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Ugunsdzēsības trauksmes sistēma
  • Ugunsdzēsības sistēma
  • Videonovērošanas sistēma

Lai atbilstu IKEA darbības augstajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī darbinieku un apkārtējās vides drošības prasībām, uzņēmums FIMA ierīkoja ugunsdzēsības sistēmu piecās mēbeļu paneļu rūpnīcas telpās Kazlu Rūdā.

Ugunsgrēka gadījumā dzēšanai tiks izmantota cilvēkam un apkārtējai videi pilnīgi nekaitīga gāze. Uzņēmuma FIMA speciālisti visus darbus paveica neapturot rūpnīcas darbību.

Kazlu Rūdas mēbeļu paneļu rūpnīca IKEA Industry Lietuva šobrīd tiek aktīvi modernizēta, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku un apkārtējās vides drošībai. Pamatojoties uz iekšējā audita ieteikumiem attiecībā uz drošību rūpnīcā, ieviesta jauna gāzes ugunsdzēsības sistēma.

Uzņēmuma FIMA piedāvātā un uzstādītā sistēma atbilst augstākajiem Vācijas un Zviedrijas standartiem, tā ir maksimāli uzticama un lietotājam draudzīga. Gāzes ugunsdzēsības sistēma darbojas lokāli – ja nepieciešams, ugunsgrēku var dzēst gan vienā atsevišķā telpā, gan visās telpās vienlaicīgi. Ugunsgrēka gadījumā sistēma veic 30 sekunžu atskaiti un tad, ja visas telpas durvis un logi telpā ir aizvērti, tiek palaista gāze. Piecās rūpnīcas telpās uzstādītas dažāda tilpuma tvertnes ar ugunsdzēsības gāzi, kurās kopumā ir 2 tonnas gāzes. Pēc gāzes izlietošanas tvertne var tikt atkārtoti uzpildīta.

Jaunās ugunsdzēsības sistēmas kvalitāti ļoti pozitīvi ir novērtējis arī IKEA starptautiskais audits, kā arī uzņēmuma FIMA partneris – globālais gāzes ugunsdzēsības sistēmu ražotājs SEVO.

Bez ugunsdzēsības sistēmas ieviešanas, IKEA rūpnīcā, Kazlu Rūdas pilsētā, veikti arī videonovērošanas sistēmas integrēšanas darbi vienotā tīklā.

Projekta unikalitāte

IKEA rūpnīca Kazlu Rūdā ir pirmā vieta Eiropā, kur ievietota šāda gāzes ugunsdzēsības sistēma. 

 

Saistītie projekti