Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju

  • Pasūtītājs VAS “Latvijas Dzelzceļš”
  • Veikšanas laiks 2014 - 2015
  • Veikšanas vieta Latvija, Liepāja
  • Partneri “Thales – FIMA – Transceltnieks”
  • Projekta uzdevums Projekta mērķis bija ievērojami rekonstruēt Liepājas staciju, kas, galvenokārt, ietver signalizācijas sistēmas modernizāciju un sliežu ceļa rekonstrukciju, lai uzlabotu drošību un palielinātu šī loģistikas mezgla kravu caurvedes spēju.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Kustības vadības centralizācijas sistēmas
  • Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas
  • Dzelzceļa pārmiju un signālu automatizācijas sistēmas
  • Elektroapgāde un apgaismojuma sistēmas

Projekta ietvaros tika nomainītas ar roku pārslēdzamās pārmijas un vecā signalizācijas sistēma uz mikroprocesoru vadības signalizāciju. Tika izveidota arī attālināta Liepājas stacijas darbības monitoringa sistēma, kas sasaistīta ar Rīgas dispečeru centru, tā ļaus efektīvāk un precīzāk izveidot un sakoordinēt plānoto vilcienu grafiku. Stacijas galvenie sliežu ceļi tika rekonstruēti un pagarināti par 2700 metriem, lai varētu pieņemt vilciena sastāvu ar 57 nosacītiem vilcienu vagoniem. 

FIMA pārziņā Liepājas stacijas modernizācijas projekta ietvaros bija veikt dzelzceļa signalizācijas un elektroapgādes sistēmu izbūvi. Tas nozīmē visā Liepājas stacijas teritorijā tika uzstādītas jaunas transformatoru apakšstacijas, izbūvēts peronu un pārbrauktuvju apgaismojums, kā arī uzstādīti jauni luksofori. Darbu apjomā FIMA speciālistiem vajadzēja uzstādīt arī pārmiju apsildes un automatizācijas sistēmas. Lai nodrošinātu jauno iekārtu un sistēmu darbību tika veikti arī tehnisko telpu rekonstrukcijas darbi, tas uzlabos stacijas dežurantu un tehniskā personāla darba vidi.

Projekta kopējās izmaksas veido 24,4 miljonus eiro, no kuriem 18,76 miljoni eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 5,6 miljoni eiro - LDz finansējums.

Projekta unikalitāte

Lielākais izaicinājums bija termiņš. Projekta realizācija ilga tikai 526 dienas, sākot no līguma parakstīšanas līdz objekta nodošanai realizācijā. Izpēte, projektēšana un saskaņošana ilga aptuveni 11 mēnešus, bet būvniecības darbi tika pabeigti 7 mēnešu laikā. Apjoma ziņā līdzvērtīgs objekts iepriekš tika izbūvēts gada laikā. Tas pierāda mūsu un partneru augsta līmeņa profesionalitāti un atbildīgu attieksmi pret savu darbu. Kopumā projektā bija iesaistīti vairāk nekā 400 speciālistu no dažādām valstīm.