Otrā sliežu ceļu būvniecība posmā Skrīveri - Krustpils

  • Pasūtītājs VAS „Latvijas dzelzceļš”
  • Veikšanas laiks 2011.g. - 2015.g.
  • Veikšanas vieta Latvija
  • Partneri PS “Fima group” noslēgusi līgumu ar ģenerāluzņēmēju SIA “Skonto Būve”, kas ir viena no pilnsabiedrības „Skonto Būve, BMGS, ACB, Binders” biedriem
  • Projekta uzdevums Projekta mērķis bija palielināt visa Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora caurlaidi un veicināt dzelzceļa konkurētspēju pārvadājumu nozarē, kā arī veicināt tranzīta nozares attīstību Latvijā.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Dzelzceļa signalizācijas sistēma (SCB)
  • Telekomunikāciju sistēma
  • Elektroapgādes sistēmas
  • Kontakttīkla izbūve
  • Komunikāciju izbūve

Projektā SIA “Fima” kā apakšuzņēmējs veica jaunas dzelzceļa signalizācijas sistēmas (SCB), telekomunikāciju sistēmas un elektroapgādes sistēmas ierīkošanu.

Kopumā projektā, posmā Skrīveri - Krustpils tika izbūvēts 56 km garš dzelzceļa posms un uzbūvēti divi jauni tilti pār Pērsi un Aivieksti. Papildus tam tika veikta piecu staciju (Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas un Krustpils) un trīs pieturpunktu (Muldakmens, Alotene, Ozolsala) rekonstrukcija.

Pirms projekta realizācijas kopējais kravu pārvadājumu apjoms iecirknī Rīga-Krustpils bija sasniedzis 92 % no iecirkņa maksimālās caurlaides spējas. Šo iecirkni papildus noslogoja arī piepilsētas, vietējā un starptautiskā pasažieru vilcienu kustība. Tādēļ projekta mērķis bija palielināt visa Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora caurlaidi un veicināt dzelzceļa konkurētspēju pārvadājumu nozarē, kā arī veicināt tranzīta nozares attīstību Latvijā. Realizējot šo projektu, palielināsies arī vilcienu satiksmes drošība, samazināsies avāriju risks un vides piesārņojums.

Vērienīgā projekta laikā tika veikta pilnīgi jauna dzelzceļa infrastruktūras būvniecība, kas sevī ietver sliežu ceļu izbūvi 56 km garumā, kā arī inženiertehniskās būves un sistēmas. Projekta gaitā tika uzbūvēts jauns tilts pār Aivieksti, kurš ir pirmais pēc Latvijas neatkarības atgūšanas būvētais dzelzceļa tilts, kā arī rekonstruēts tilts pār Pērses upi, rekonstruētas esošās caurtekas un pārbrauktuves.

FIMA kompetence:

Dzelzceļa signalizācijas sistēma (SCB) – nodrošina jaunu un modernu aprīkojumu – centralizētu automātikas sistēmu ar iespēju to vadīt attālināti no Rīgas, jaunus luksoforus un citus SCB aprīkojumus, kā arī pārkarsušu riteņu bukšu kontroles sistēmu (HOT BOX), kas nodrošina drošu vilcienu kustību.
Telekomunikāciju sistēma – nodrošina mūsdienīgas sakaru sistēmas ieviešanu (pasažieru apziņošanas sistēma stacijās, radio sakaru sistēmas, datu pārraides sistēmas u.c.).
Elektroapgādes sistēmas izbūves ietvaros ir ierīkota pārmiju elektroapsilde, objektu elektroapgāde un apgaismojums, kā arī uzstādītas jaunas transformatoru apakšstacijas.
Kontakttīkla izbūve (Skrīveru un Aizkraukles stacijās). Tas paredz jaunā 2.sliežu ceļa pielāgošanu elektrovilcienu kustības nodrošināšanai.
Komunikācijas – kabeļu kanalizācija un kabeļu guldīšana visa objekta garumā (10kV gaisvada līnijas kabelizācija), kas nodrošinās augstākminēto sistēmu darbību.

Projekta unikalitāte

Ļoti nozīmīga bija elektrovilcienu kontakttīkla rekonstrukcija, jo tik ievērojama apjoma darbi šajā jomā nebija veikti kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekta video