Video novērošanas, piekļuves kontroles, kā arī signalizācijas sistēmas ieviešana Peikko uzņēmuma ēkās

  • Pasūtītājs Peikko group
  • Veikšanas laiks 2013
  • Veikšanas vieta Kauņa, Lietuva
  • Partneri UDP
  • Projekta uzdevums Uzstādīt video novērošanas, piekļuves kontroles, kā arī signalizācijas un drošības sistēmas, lai nodrošinātu maksimālu darba drošību ražotnes struktūrvienībās.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Video novērošanas sistēma
  • Piekļuves kontroles sistēma
  • Signalizācijas un drošības sistēma
  • Laika un apmeklētāju reģistrēšanas sistēma

Piedaloties jaunās ražotnes celtniecības projektā, FIMA bija atbildīga par video novērošanas, piekļuves kontroles, signalizācijas un drošības, kā arī laika un apmeklētāju reģistrēšanas sistēmu ieviešanu ražošanas un administratīvajās telpās.

2012. gadā, nostiprinot savas pozīcijas Lietuvā, starptautiskais ražotājs Peikko Group iegādājās 850 000 m2 plašu industriālo kompleksu Kauņā, kur tika iekārtotas modernas ražošanas un administratīvās ēkas uzņēmuma vajadzībām.

Projekta ietvaros, FIMA bija atbildīga par video novērošanas, piekļuves kontroles, kā arī signalizācijas un drošības sistēmu uzstādīšanu gan ražošanas, gan administratīvo struktūrvienību telpās. Projekta laika tika arī uzstādīta automatizēta laika un apmeklētības reģistrēšanas sistēma.

Lai nodrošinātu maksimālu darba drošību, īpaša uzmanība tika pievērsta video novērošanas sistēmai, tā kontrolē drošību un ražošanas procesus. Tehnoloģisko procesu gaita tiek nepārtraukti pārraudzīta un ierakstīta, izmantojot augstas kvalitātes pikseļu CCTV kameras, kas aprīkota ar high speed video ierakstīšanu. Sistēma ir pietiekami elastīga, lai to varētu paplašināt un uzlabot ar papildus funkcijām: ja sistēmā tiek veiktas nelielas izmaiņas, pēc pasūtījuma iespējams uzstādīt automatizēto attālināto analīzes funkciju.

Laika un apmeklētāju reģistrēšanas sistēma ir vienkārši lietojama un arī to laika gaitā iespējams automatizēt. Sistēma veido dažādu veidu hronometrāžas atskaites, atbilstoši vadības prasībām, ka arī automātiski izveido darba laika uzskaites tabulas.