Jonizējošā starojuma atklāšanas sistēma Klaipēdas ostā

 • Pasūtītājs Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežapsardzes dienests
 • Veikšanas laiks 2012 – 2013.g.
 • Veikšanas vieta Klaipēda, Lietuva
 • Partneri SES-Tech
 • Projekta uzdevums Jonizējošā starojuma atklāšanas sistēmas ieviešana. Ar mērķi nodrošināt pastiprinātu kontroli saistībā ar nelikumīgu kodolmateriālu un radioaktīvo vielu identificēšanu valsts robežpunktā.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Starojuma atklāšanas sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Risinājumi datu pārraides jomā
 • Risinājumi ceļu kustības vadības jomā

Kompānija FIMA veica projektēšanu un uzstādīja 25 kontroles vārtus, apvienotus modernā kravu kontroles sistēmā ar iespēju identificēt jonizējošo starojumu, lai pastiprinātu kontroli Klaipēdas ostas teritorijā.

Amerikāņu kompānija SES-Tech, sadarbībā ar ASV Enerģētikas departamentu uzvarēja apakšuzņēmēja konkursā par iespēju uzstādīt jonizējošā starojuma atklāšanas sistēmu Klaipēdas ostā. Efektīvai darbu veikšanai Lietuvā, ārzemju kompānija meklēja drošu partneri, kuram būtu zināma Lietuvas specifika un būtu pieredze sistēmu integrācijā. Kompānija FIMA tika izvēlēta par partneri, kas atbilst visām augstajām prasībām. Projekta ietvaros FIMA atbildēja par projektēšanas darbiem un jonizējošā starojuma atklāšanas sistēmas uzstādīšanu. Sakarā ar ostas darbības specifiku, tika uzstādīti vairāki radiācijas kontroles vārtu tipi – automobiļiem, gājējiem un dzelzceļa transportam. Kopumā kompānijas FIMA speciālisti uzstādīja ostas teritorijā 25 šādus kontroles vārtus.
 
Projekta īstenošanas gaitā FIMA veica arī nepieciešamos celtniecības darbus, uzstādīja videonovērošanas sistēmu, optiskās šķiedras datu pārraides tīklu un elektroenerģijas padeves tīklu. Dažās vietās tika uzstādītas papildus aizsargbarjeras, mākslīgie ceļa norobežojumi un luksofori.

Pēc kontroles sistēmas uzstādīšanas visa pasažieru plūsma un kravas tika novirzīta tā, lai izietu cauri radiācijas kontroles vārtiem. Vārtos iebūvētie neitronu un gamma-starojuma detektori mēra jonizējošā starojuma līmeni kravās vai transportlīdzekļos, kuri virzās cauri vārtiem. Starojuma atklāšanas gadījumā, detektors sūta trauksmes signālu uz krasta apsardzes ostas posteņa centrālo staciju.

Noteikto starojuma parametru pārkāpšanas gadījumā, speciāla iekārta fotografē pārkāpēju (kravu, transportlīdzekli vai cilvēku), nosaka pārkāpuma vietu, nolaiž aizsargbarjeru transportlīdzekļa kustības bloķēšanai, kā arī pārraida visu informāciju uz centrālo staciju.
 
Paaugstinātas radiācijas atklāšanas gadījumā, ostas uzņēmuma apsardzes darbinieki veic transportlīdzekļa, kravas vai cilvēka aizturēšanu līdz ierodas Valsts robežapsardzes dienesta darbinieki.
 
Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta ostas uzņēmumu nepārtraukta darbība.

Kompānija FIMA uzstādīja automobiļu, gājēju un dzelzceļa transporta radiācijas kontroles vārtus sekojošās ostas uzņēmumu teritorijās:

 • SAS Klaipedos konteineriu terminalas;
 • SAS Malku ilankos terminalas;
 • АS Vakaru laivu gamykla;
 • Stividorkompānija АS Klaipedos Smelte;
 • Stividorkompānija  AS Klaipedos jūru kroviniu kompanija KLASCO;
 • Dzelzceļa stacija Draugystes.