Darbinieku, transportlīdzekļu piekļuves kontroles un darba laika uzskaites sistēma mēslojuma rūpnīcā Lifosa

 • Pasūtītājs Lifosa
 • Veikšanas laiks 2011 – 2012.g.
 • Veikšanas vieta Ķēdaiņi, Lietuva
 • Partneri Midpoint Security
 • Projekta uzdevums Vienotas videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas ieviešana. Ar mērķi automatizēt darbinieku un transporta līdzekļu piekļuves kontroli un darba laika uzskaites sistēmu.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Videonovērošanas sistēma
 • Pieejas kontroles sistēma
 • Specializētais programmu nodrošinājums

Lielākajā Lietuvas mēslojuma rūpnīcā tika ieviesta vienota automatizēta darbinieku un transportlīdzekļu piekļuves kontroles un darba laika uzskaites sistēma. Tā nodrošina 1000 darbinieku darba laika uzskaiti, apmeklētāju piekļuves kontroli, kā arī dažādu līmeņu atskaišu veidošanu.

Kompānija FIMA kopā ar savu partneri, programmu nodrošinājuma izstrādes kompāniju, uzstādīja Ķēdaiņu rūpnīcā Lifosa, kas pieder vienam no lielākajiem pasaules mēslojuma ražotājiem – kompānijai Eurochem, vienotu automatizētas darbinieku un transportlīdzekļu piekļuves kontroles un darba laika uzskaites sistēmu.

Agrāk uzņēmumā darbojas trīs atsevišķas sistēmas - piekļuves sistēma, transportlīdzekļu iebraukšanas un darba laika uzskaites kontroles sistēmas, kuras nebija savstarpēji integrētas un nevarēja automātiski apmainīties ar datiem. Projekta mērķis bija apvienot šīs rūpnīcas sistēmas vienotā sistēmā un nodrošināt daudz efektīvāku procesu vadību.

Vienotas sistēmas koncepcijas īstenošanas gaitā tika uzstādītas videonovērošanas, piekļuves kontroles, automašīnu numuru atpazīšanas un darba laika uzskaites sistēmas. Veikta šo sistēmu integrācija ar esošajām personāla vadības, uzskaites un loģistikas sistēmām. Ieviesto sistēmu vadība tiek īstenota caur vienotu interfeisu uz specializēta programmnodrošinājuma pamata, kas piemērots rūpnīcas vajadzībām.
 
Risinājums, kuru ieviesa kompānija FIMA un viņas partneris, ļāva ne tikai samazināt administratīvā darba apjomus, attiekties no dublējošām operācijām, efektīvi un daudz vienkāršāk vadīt citus procesus, bet arī nodrošināt lielāku cilvēku drošību uzņēmuma teritorijā.
 
Rūpnīcā Lifosa ieviestās integrētās sistēmas iespējas:

 • Iespēja ātri un viegli pārbaudīt, vai tiešām darbinieks strādājis pēc noteikta grafika. Sistēma salīdzina darba grafikus ar piekļuves kontroles sistēmas datiem, pēc tam jebkurā laikā un formā sniedz atskaiti par uzdotajiem parametriem.
 • Automātiskā atskaišu veidošana un nosūtīšana visdažādākajos aspektos.
 • Elektroniskā caurlaižu vīzēšana.
 • Veic reālā laikā darbinieku, apmeklētāju un transportlīdzekļu daudzuma uzskaiti uzņēmuma teritorijā. Sistēma ļauj noteikt vajadzīgo cilvēka konkrētu atrašanās vietu.
 • Darba laika uzskaites pareizības kontrole. Katram darba laika uzskaites notikumam (kartītes vai biometrisko datu nolasīšana) tiek piestiprinātas darbinieka fotogrāfijas.
 • Automātiska rekomendējoša rakstura paziņojuma izveide transportlīdzekļu kontroles sistēmas operatoriem, piemēram: automobilis atpazīts un tam ir tiesības iebraukt, automobilis atpazīts, bet tam nav tiesības iebraukt tajā diennakts laikā un tml.

Oriģinalitāte

Šī projekta ietvaros tika īstenota unikāla personāla pārvaldes, uzskaites, loģistikas, novērošanas un dažādu ražotāju piekļuves sistēmu integrācija.

Klientu atsauksmes

 • „Mēs meklējām sistēmu integratoru, kurš spētu adaptēt esošo bāzes programmu nodrošinājumu mūsu jaunajām vajadzībām un veiktu integrāciju ar dažādu ražotāju gala iekārtām.”

  Kompānijas Lifosa IT-nodaļas priekšnieks Edvīnas Juodžbalis