Drošības risinājumi koģenerācijas elektrostacijai Fortum Klaipēda

 • Pasūtītājs Fortum Klaipēda
 • Veikšanas laiks 2012.g. – 2013.g.
 • Veikšanas vieta Klaipēda, Lietuva
 • Partneri Dias Infrared, Flexim Security
 • Projekta uzdevums Ieviest mūsdienīgus drošības risinājumus jaunajā koģenerācijas elektrostacijā. Nodrošināt stabilu ugunsdrošības sistēmu un tehnoloģisko procesu nepārtrauktību objektā, kas darbā izmanto atkritumus un biodegvielu.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma
 • Pieejas kontroles sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Skaļruņu sakaru sistēma
 • Tehnoloģisko procesu novērošanas sistēma

Šis ir pirmais gadījums Lietuvā, kad, lai nodrošinātu ugunsdrošību rūpnieciskajos objektos tiek izmantotas infrasarkanās kameras ar siltuma avota atklāšanas funkciju.

Projekta ietvaros, pirmajā elektrostacijā Baltijas valstīs, kas ražos siltumu un elektroenerģiju izmantojot biodegvielu, tika ieviesti modernākie inženiertehniskie risinājumi stabilam un drošam ražotnes darbam. Patlaban tā ir pati mūsdienīgākā elektrostacija Baltijas valstīs.

Ugunsgrēka novēršanai elektrostacijā, kompānija FIMA uzstādīja signalizācijas sistēmu, kas projektēta ņemot vērā objekta specifiku. Pirmo reizi Lietuvā, rūpnieciskā objektā tika izmantotas termokameras, kas nodrošina ugunsdrošību. Kameras uzstādītas elektrostacijas degvielas bunkurā. Tās pastāvīgi skenē biodegvielas un atkritumu virsmu un pārraida sistēmu operatoram siltuma attēlu, uzrādot pašus karstākos punktus un to temperatūras. Gadījumā, ja tiek atklāta augsta temperatūra, sistēma automātiski dod skaņas signālu par ugunsbīstamību. Pie turpmākas temperatūras paaugstināšanās, sistēma pārraida ugunsbīstamības signālu. Noraidītais attēls ļauj precīzi identificēt sakaršanas vietu un veikt aktīvas darbības temperatūras samazināšanai.

Citās elektrostacijas telpās uzstādīta augstas ugunsdrošības signalizācijas sistēma (aptuveni 500 dūmu, temperatūras un liesmu sensori), kura reaģē uz temperatūras izmaiņām telpā, dūmu vai atklātas liesmas parādīšanos. Šī sistēma integrēta tā, lai ugunsgrēka gadījumā vadītu gan uguns dzēšanas līdzekļus, gan ventilācijas sistēmas, gan ziņotu par evakuācijas nepieciešamību.

Kompānija FIMA elektrostacijā uzstādīja pieejas kontroles sistēmu (67 kontrolējamas durvis), skaļruņu sistēmu (65 skaļruņi) un videonovērošanas sistēmu (34 kameras).

Videonovērošanas sistēma tiek izmantota ne tikai drošībai, bet arī elektrostacijas tehnoloģisko procesu uzraudzībai. Piemēram, no vadības pults monitoriem operators var novērot biodegvielas un atkritumu transporta iebraukšanu teritorijā, kontrolēt transporta nosvēršanu un to izkraušanu. Bez tam, elektrostacijas darbinieki ar kameru palīdzību var izsekot visam pārstrādes procesam: no atkritumu nonākšanas bunkurā līdz izdedžu izkraušanai, ieskaitot pat attēlu, kas notiek katla iekšpusē.

Saistītie projekti

Klientu atsauksmes

 • „Galvenā uzmanība elektrostacijā tiek pievērsta visa veida drošībai. Visos procesu līmeņos: no atkritumu nonākšanas elektrostacijas teritorijā līdz dūmu attīrīšanas brīdim. Ļoti būtiska kopējās elektrostacijas drošības sistēmas daļa ir ugunsgrēka novēršanas sistēma, ko meistarīgi uzstādīja kompānijas FIMA speciālisti.”

  SAS Fortum Klaipēda direktors Jozas Doniela