Datu centra infrastruktūra dzelzceļa kompānijai „Lietuvos geležinkeliai” (Lietuvas dzelzceļš)

 • Pasūtītājs Lietuvos geležinkeliai (Lietuvas dzelzceļš)
 • Veikšanas laiks 2008.g. – 2009.g.
 • Veikšanas vieta Viļņa, Lietuva
 • Partneri IBM, Piller Power Systems, Hewlett Packard, Rittal, Stulz, Tyco Electronics, Lampertz
 • Projekta uzdevums Augstākās drošības datu centra ierīkošana ar iespēju paplašināt uzņēmuma darbību.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Datu centra aizsargkapsula
 • Elektroapgādes sistēma
 • Nepārtrauktas barošanas iekārtas (rotary UPS)
 • Freona precīzās dzesēšanas kontroles sistēma
 • Serveru skapju šķidruma dzesēšanas sistēma (chilled water)
 • Pieejas kontroles sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēma
 • Gāzes ugunsdzēsības sistēma

Datu centra izbūves gaitā kompānija FIMA uzstādīja īpaši augstas drošības elektroapgādes sistēmu, atbilstošu TIER IV rekomendācijām.

Šī projekta ietvaros kompānijas FIMA speciālisti pilnībā ierīkoja visu datu centra infrastruktūru: tehnoloģiskās telpas, dienesta inženiertehniskos tīklus un elektroapgādes sistēmas. Vēl tika ierīkoti tīkli informatīvajām sistēmām un datu pārraidei.

Datu centra nepārtraukta darba nodrošināšanai, kompānija FIMA ieviesa 1. kategorijas elektroapgādes sistēmu. Pirmo reizi Lietuvā ierīkojot šādu sistēmu tika uzstādīti divi jauna tipa nepārtrauktas barošanas bloki ar jaudu 1,1 МVА – rotora dīzeļģeneratori un UPS ar kinētiskās enerģijas uzkrājējiem. Iekārtas atbilst īpaši augstas drošības rekomendācijām (TIER IV): tas nozīmē, ka sistēma strādās, neskatoties uz jebkādiem bojājumiem.

Bez tam, kompānija FIMA īstenoja elektriskās apakšstacijas rekonstrukciju, nomainīja transformatorus un uzstādīja jaunu elektroenerģijas sadales un izmantošanas sistēmu. Pēc transformatoru apakšstacijas rekonstrukcijas tās jauda palielinājās 3 reizes.

Datu centra serveru dzesēšanai kompānija FIMA ierīkoja divu tipu dzesēšanas iekārtas: freona sistēmu precīzai dzesēšanas kontrolei un šķidruma sistēmu, ko izmanto jaudīgu servera skapju dzesēšanai izmantojot āra gaisu (free cooling). Uzstādītā sistēma nodrošina datu centrā stabilu temperatūru 23-25º С līmenī un ļauj ekonomēt līdz 30% enerģijas gadā, salīdzinot ar tradicionālas dzesēšanas veida iekārtām.

Datu centrs ir aizsargāts pret uzlaušanu, nesankcionētu piekļūšanu un ugunsgrēku. Tajā tika uzstādīta augstas drošības integrēta apsardzes sistēma, kurā ietilpst pieejas kontroles sistēma ar biometrisko datu lasītāju, kā arī apsardzes un ugunsgrēka signalizāciju. Bez tam, centrs tika aprīkots ar videonovērošanas sistēmu ar augstas izšķirtspējas kamerām un IT iekārtām, drošu gāzes ugunsdzēsības sistēmu. Visas drošības sistēmas integrētas, bet to stāvokļa apsekošanas un vadības īstenošana tiek veikta ar vienotu specializētu programmas nodrošinājuma palīdzību.
 
Bez mūsdienīgas drošības sistēmas, datu centru sargā lielākā aizsargkapsula (Lampertz) Baltijas valstīs. Aizsargkapsula ir telpa, kuras ārsienas līdz 2 stundām var izturēt 1000º С temperatūras iedarbību, kā arī pasargā datu centru no sprādzieniem, ūdens iekļūšanas un uzlaušanas.

Saistītie projekti