Inženiertehniskie risinājumi Kauņas biodegvielas katlumājā GECO

 • Pasūtītājs GECO Kauņa
 • Veikšanas laiks 2012.g.
 • Veikšanas vieta Kauņa, Lietuva
 • Partneri Empower, Elektros zona, KEMEK Engineering
 • Projekta uzdevums Maksimāli automatizētas drošības un kontroles sistēmas, autotransporta svēršanas sistēma, kā arī elektroapgādes infrastruktūras ierīkošana.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Elektroapgādes infrastruktūra
 • Apsardzes sistēmas signalizācija
 • Ugunsdzēsības sistēma
 • Pieejas kontroles sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Perimetra apsardzes sistēma
 • Automātiskā transporta līdzekļu svēršanas sistēma

Kompānija FIMA kopā ar apakšuzņēmējiem izbūvēja lielāko daļu iekšējās un zemsprieguma infrastruktūras, uzstādīja apsardzes sistēmas un automatizēja transporta līdzekļu svēršanas procesu.

Uzņēmuma Fima inženieri kopā ar apakšuzņēmējiem – uzņēmumiem Empower un Elektros zona – katlu mājā izbūvēja lielāko daļu iekšējās un zemsprieguma infrastruktūras: piegādāja transformatoru apakšstaciju ar spriegumu 10 kV, ierīkoja 10 kV kabeļu trases un zemsprieguma infrastruktūru (0,4 kV). Turklāt uzņēmums Fima uzstādīja visas vājstrāvas sistēmas – katlu mājas teritorijas apsardzi, ugunsdrošības signalizācijas, piekļuves kontroles, videonovērošanu un ēkas apsardzes sistēmas.

Turklāt, kompānija FIMA uzstādīja transporta līdzekļu svēršanas sistēmu, kura ļauj veikt kravas transporta līdzekļu svēršanu automātiskā režīmā – uzreiz pēc iebraukšanas katlumājas teritorijā. Katlumājas darbinieka loma šajā procesā ir minimāla – viņam vienkārši jāapstiprina dati. Visu pārējo veic integrēta sistēma – videokameras nolasa no valsts reģistrācijas zīmes mašīnas numuru, sistēma salīdzina to ar datu bāzi un atver vārtus. Pēc transporta līdzekļa nosvēršanas un izkraušanas, sistēma vēlreiz veic tā svēršanu un veido atskaiti.

Katlumājas teritorijas apsardze arī automatizēta. Pa visu žoga perimetru uzstādītas infrasarkanās barjeras un ievietots jūtīgs mikrofona kabelis, kurš reaģē uz mehāniskiem nožogojuma bojājumiem un mēģinājumiem to pārvarēt. Papildus tam, teritorija, pa kuru tiek veikta transporta līdzekļu kustība, pakļauta videonovērošanai.

 Kompānija FIMA veica Kauņas biodegvielas katlumājā sekojošos inženiertehniskos risinājumus:

 • Elektroapgādes infrastruktūru:
  - transformatoru apakšstaciju ar spriegumu 10 kW,
  - kabeļu trases ar spriegumu 10 kW,
  - zemsprieguma elektroapgādes infrastruktūru (0,4 kW),
 • Automātisko transporta līdzekļu kontroles un svēršanas sistēmu;
 • Katlumājas teritorijas apsardzes un videonovērošanas sistēmu;
 • Ēku apsardzes, ugunsgrēka signalizācijas un pieejas kontroles sistēmas.

Vairāk informācijas par projektu: biodegvielas katlumāju GECO

Saistītie projekti