Būtiņģes naftas termināla jūras bojas aizsardzības risinājumi

  • Pasūtītājs ORLEN Lietuva ( bijušais uzņēmums Mažeikių nafta)
  • Veikšanas laiks 2007.g. – 2008.g.
  • Veikšanas vieta Būtiņģe, Lietuva
  • Partneri Flir Systems
  • Projekta uzdevums Uz Būtiņģes naftas termināla jūras bojas, kura apkalpo jēlnaftas un naftas produktu pārkraušanu no tankkuģiem, ieviest sistēmu, kas nodrošina efektīvu stratēģiskās nozīmes objekta aizsardzību.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Videonovērošanas sistēma
  • Bezvadu datu pārraides risinājums
  • Elektroapgādes risinājums

FIMA izstrādāja unikālu drošības risinājumu, balstītu uz dabas enerģijas izmantošanu, kas nodrošina atklātā jūrā esošu objekta funkcionalitāti.

Pēc uzņēmuma „Mažeikių nafta” pasūtījuma, kompānija FIMA izstrādāja, projektēja un ieviesa unikālu drošības risinājumu stratēģiskās nozīmes objekta drošībai, kas atrodas atklātā jūrā. Risinājums balstās uz dabas enerģijas izmantošanu.

Iekraušanas boja atrodas Baltijas jūra, 7,3 km no krasta. Tas ir vienīgais punkts, kas Lietuvu apgādā ar naftu. Boja ir uz ūdens virsmas peldoša platforma, 16 m platumā. Tankkuģi pietauvojas pie platformas un veic naftas produktu pārkraušanu, kas tālāk pa cauruļvadiem tiek padoti uz uzņēmumu Mažeikių nafta.

Kompānijas FIMA speciālisti aprīkoja platformu ar attālinātas vadāmības videokameru un divām nakts redzamības iekārtām (termovizoriem).

Tā kā boja atrodas tālu no krasta, radās jautājums par videosistēmas nodrošināšanu ar elektroenerģiju. Šajā nolūkā tika izstrādāts kombinēts risinājums, kas balstās uz saules, vēja enerģiju, kā arī akumulatoru baterijām.

Videoattēla pārraidei no bojas kamerām uz krastu tika izmantoti radiosakari. Tā kā objekts pastāvīgi kustas un griežas ap savu asi, bet raidītājs un uztvērējs neatrodas tiešas redzamības līnijā, standarta risinājums radiosignāla pārraidīšanai nederēja. Tāpēc, kompānijas FIMA speciālisti izstrādāja speciālu risinājumu datu pārraides jomā, kas nodrošināja pārraidīto signālu saņemšanu krastā bez kvalitātes zuduma.

Apsargājamā objekta unikalitāte prasīja novatorisku un agrāk neizmantotu risinājumu. Par šo projektu kompānija FIMA saņēma Lietuvas Republikas inovāciju apbalvojumu „Par ieguldījumu uzņēmējdarbībā” kategorijā „Inovatīva produkta ieciešana tirgū”.

Saistītie projekti