Platjoslas datu tīklu RAIN attīstība lauku rajonos

 • Pasūtītājs Sabiedriskā iestāde Plačiajuostis internetas („Platjoslas internets”)
 • Veikšanas laiks 2010. – 2012.g. (tiek veikts)
 • Veikšanas vieta Lietuva
 • Partneri Eaton, Extreme Networks
 • Projekta uzdevums Tīkla optisko iekārtu ieviešana ar mērķi paaugstināt platjoslas datu pārraides tīklu pieejamību reģionālajiem operatoriem
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Optiskā tīkla ierīkošana
 • Risinājumi nepārtrauktas elektroapgādes jomā
 • Iekārtas datu pārraidei (komutatori)

Lietuvas platjoslas datu pārraides tīklu paplašināšanas ietvaros, kompānija FIMA uzstādīs optisko tīklu iekārtas un nepārtrauktas elektroapgādes avotus vairāk nekā 1000 objektos visā Lietuvā.

Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas Valdības kopējs projekts „Platjoslas datu pārraides tīklu RAIN attīstība lauku rajonos” (RAIN-2) tika uzsākts 2009. gada decembrī un tas jāpabeidz līdz 2013. gada martam.

Šim projektam jāsniedz iedzīvotājiem, valsts un vietējām valsts institūcijām un komercorganizācijām lauku rajonos pieeju platjoslas sakaru pakalpojumiem.

Lai lauku rajonos platjoslas sakari varētu tikt īstenoti ar optisko kabeļu palīdzību, kompānija FIMA divu gadu laikā uzstādīs visu tīkla atzarojumu galapunktos amerikāņu uzņēmuma Extreme Networks augstas drošības tīklu iekārtas, kā arī kompānijas Eaton augstas kvalitātes nepārtrauktas elektroapgādes avotus.

Plānots, ka pēc projekta pabeigšanas 98% lauku rajonu iedzīvotājiem un organizācijām būs pieeja platjoslas sakariem, kas radīs konkurētspējīgu vidi platjoslas sakaru pakalpojumu sniegšanas tirgū, bet galvenie zināšanu centri lauku rajonos – skolas, bibliotēkas un sabiedriskie interneta centri – tiks pieslēgti platjoslas sakaru līnijām.

Saistītie projekti

Klientu atsauksmes

 • „Kompānijai FIMA ir pieredze un iespējas liela mēroga projektu īstenošanā”.

  Vitautas Tvaronavičius, Plačiajuostis internetas („Platjoslas internets”) tehnoloģiju nodaļas vadītājs.