Klaipēdas pilsētas videonovērošanas sistēma

 • Pasūtītājs Klaipēdas pilsētas pašvaldība
 • Veikšanas laiks 2007. – 2017.g.
 • Veikšanas vieta Klaipēda, Lietuva
 • Partneri Pelco, Bosch
 • Projekta uzdevums Pilsētas videonovērošanas sistēmas uzstādīšana sabiedrības drošības paaugstināšanai un likumpārkāpumu novēršanai. Jaunās sistēmas uzdevums ir paplašināt apmeklētāko pilsētas vietu novērošanas iespējas policistiem.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Videonovērošanas sistēma
 • Risinājumi datu pārraides jomā
 • Videonovērošanas centrs
 • Nepārtrauktas energoapgādes sistēma
 • Ugunsdrošības sistēma
 • Piekļuves kontroles sistēma
 • Drošības signalizācijas sistēma

Kompānija FIMA izprojektēja un uzstādīja pilsētas videonovērošanas sistēmu, kā arī uzņēmās saistības par tās tehnisko apkalpošanu 10 gadu laikā. 57 videonovērošanas IP kameru tīkls pastāvīgi pārraida policijai visdzīvāko ielu un apmeklētāko pilsētas vietu attēlu.

Kompānija FIMA izprojektēja un uzstādīja pilsētas videonovērošanas sistēmu, kā arī uzņēmās saistības par tās tehnisko apkalpošanu 10 gadu laikā.

57 videonovērošanas IP kameru tīkls pastāvīgi pārraida policijai visdzīvāko ielu un apmeklētāko pilsētas vietu attēlu. Pēc krēslas iestāšanās kameras automātiski pārslēdzas uz nakts režīmu. Tās ir aizsargātas pret mitruma un triecienu slodzēm, bet vandālisma aktu gadījumā pret kādu no videokamerām vai citu aprīkojumu, sistēma par to automātiski nosūta paziņojumu novērošanas centram.

Vairāk nekā puses kameru vadība notiek attālināti, no videonovērošanas centra, kur uzstādīti 15 monitori, kuros operatori var vienlaicīgi novērot attēlus, kas tiek pārraidīti no visām pilsētas kamerām. Videoieraksta sistēma ierīkota speciālā servera telpā, kur darbojas piekļuves kontroles sistēma, moderna automātiska ugunsdrošības sistēma, drošības signalizācija un elektroapgādes rezerves avoti.

IP tehnoloģija nodrošina pilsētas kameru tīkla paplašināšanas iespējas ar vismazākajām izmaksām, kā arī ļauj viegli un ātri pārvietot kameras no vienas vietas uz citu.

Saistītie projekti