Rokišķu psihiatriskās slimnīcas drošības sistēma

 • Pasūtītājs Rokišķu psihiatriskā slimnīca
 • Veikšanas laiks 2008. – 2011.g.
 • Veikšanas vieta Rokišķi, Lietuva
 • Projekta uzdevums Slimnīcas personāla un pacientu drošības nodrošināšana, ieviešot vismodernākās drošības, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas, kā arī apvienojot dažādu ražotāju ierīces vienotā sistēmā.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Drošības signalizācijas sistēma
 • Piekļuves kontroles sistēma
 • Perimetra drošības sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Ugunsdrošības signalizācijas sistēma
 • Apsardzes izsaukuma mobilā sistēma
 • Televīzijas tīkls
 • Datortīkls

Kompānija FIMA atbilstoši vienotas drošības sistēmas koncepcijai paplašināja un modernizēja Rokišķu psihiatriskās slimnīcas drošības sistēmu.

Kompānija FIMA ar Rokišķu psihiatrisko slimnīcu sadarbojas no 2008. gada. Pa šo laiku tā atbilstoši vienotas drošības sistēmas koncepcijai ir paplašinājusi un modernizējusi slimnīcas drošības sistēmu.

Rokišķu psihiatriskās slimnīcas četros korpusos kompānija FIMA uzstādīja piekļuves kontroles sistēmu, kas veidota no aptuveni 90 caurlaižu skeneriem. Divos slimnīcas korpusos tika modernizēta un paplašināta videonovērošanas sistēma. Kompānija FIMA vienotā kontroles sistēmā apvienoja jau agrāk uzstādītās videokameras, kā arī uzstādīja 80 jaunas antivandāļu kameras, 7 videoieraksta ierīces, 14 LCD monitorus attēla translēšanai. Visa videonovērošanas sistēma ir apvienota, izmantojot videomatricu ar 160 ieejām.

Apsargu darba efektivitātes paaugstināšanai papildus tika uzstādīta arī mobilā apsardzes izsaukšanas sistēma.
Četros slimnīcas korpusos tika modernizēta perimetra drošības sistēma, kas veidota no vienotā tīklā apvienotiem 35 komplektiem jaunu infrasarkano un mikroviļņu sensoru.

Sistēmu modernizācijas gaitā kompānija FIMA uzstādīja arī ugunsdrošības signalizāciju, kas apvieno vairāk nekā 300 aizdegšanās sensoru, datortīklus A un B korpusos, kā arī personāla izsaukšanas sistēmu un televīzijas tīklu pacientu vajadzībām.

Pēc modernizācijas perimetra drošības, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu vadība tiek īstenota, izmantojot vienotu programmnodrošinājumu.

Apsardzes darbinieki tagad daudz efektīvāk var veikt situācijas novērošanu slimnīcā, operatīvi saņemt trauksmes signālus un arī aprīkojuma izmantošana kļuvusi daudz vienkāršāka un ērtāka.

Saistītie projekti

Klientu atsauksmes

 • „Realizējot slimnīcas vienotas drošības sistēmas koncepciju, kompānijas FIMA speciālisti parādīja augstu profesionālisma līmeni”.

  Regīna Adamonene, Rokišķu psihiatriskās slimnīcas inženiere