Risinājumi centralizētajai Viļņas ceļu satiksmes pārvaldes sistēmai

 • Pasūtītājs Viļņas pilsētas pašvaldība
 • Veikšanas vieta Viļņa, Lietuva
 • Partneri Hnit Baltic, Barco, Aesys
 • Projekta uzdevums Inženiertehnisko sistēmu montāža, lai nodrošinātu efektīvāku ceļu satiksmes regulēšanas un ceļu satiksmes dalībnieku informatīvā atbalsta speciālistu darbu.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Videonovērošanas sistēma
 • Vadības centra infrastruktūra
 • Videosiena
 • Informācijas tablo
 • Datu pārraides tīkls

Kā viena no centralizētās Viļņas ceļu satiksmes vadības sistēmas ieviešanas projekta darbuzņēmējiem kompānija FIMA ierīkoja krustojumu videonovērošanas sistēmu, aprīkoja Satiksmes vadības centru, uzstādīja informācijas tablo uz ielām, kā arī ierīkoja datu pārraides tīklu.

Kā viena no centralizētās Viļņas ceļu satiksmes vadības sistēmas ieviešanas projekta darbuzņēmējiem kompānija FIMA realizēja sekojošus risinājumus:

 • ierīkoja krustojumu videonovērošanas sistēmu, kas nodrošina Viļņas krustojumu un transporta plūsmu novērošanu un saskaņā ar iegūtajiem datiem nodrošina operatīvu ceļu satiksmes parametru regulēšanu, kā arī ļauj fiksēt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus. Turklāt šī sistēma palīdz, noskaidrojot CSN apstākļus. Videokameras ir uzstādītas 20 pilsētas krustojumos;
   
 • aprīkoja Satiksmes vadības centru – serveru telpu, operatoru darbavietas, videosienu, kas veidota no sešiem projekcijas moduļiem (videokubiem) ar 50' diagonāli. Uz videosienas pastāvīgi tiek projicēts attēls no videokamerām, Viļņas kartē tiek atspoguļota informācija par transporta plūsmām reālajā laikā, var izsekot sensoru un luksoforu aprīkojuma darbu katrā krustojumā;
   
 • pilsētas ielās ierīkoja 13 gaismas tablo autovadītāju informatīvajam atbalstam. Uz šiem tablo pastāvīgi tiek atspoguļota informācija par ceļu apstākļiem, automašīnu sastrēgumiem, tiek piedāvāti alternatīvi maršruti, kā arī tiek atspoguļota informācija par ceļu remonta darbiem un citiem ceļu satiksmes ierobežojumiem;
   
 • ierīkoja datu pārraides tīklu, kas apvienoja visas luksoforu vadības pultis vienotā tīklā, kas pakļauts Ceļu satiksmes vadības centram. Tagad no Vadības centra var ne tikai attālināti izsekot ceļu satiksmes stāvoklim, bet arī nepieciešamības gadījumā mainīt luksoforu iestatījumus, saņemt signālus par aprīkojuma bojājumiem un tml.

Saistītie projekti