Piekļuves kontroles sistēma Minskas automobiļu rūpnīcā

  • Pasūtītājs Minskas automobiļu rūpnīca
  • Veikšanas laiks 2010.g.
  • Veikšanas vieta Minska, Baltkrievija
  • Projekta uzdevums Piekļuves kontroles sistēmas projektēšana un uzstādīšana automobiļu rūpnīcā un tās struktūrvienībās rūpnīcas modernizācijas programmas ietvaros.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Piekļuves kontroles sistēma

Kompānija FIMA izprojektēja un Minskas automobiļu rūpnīcā un tās struktūrvienībās uzstādīja piekļuves kontroles sistēmu, kas paredzēta 25 000 darbiniekiem.

Kompānija FIMA izprojektēja un Minskas automobiļu rūpnīcā un tās struktūrvienībās uzstādīja piekļuves kontroles sistēmu. Sistēma tika ieviesta pašā rūpnīcā, divās tās filiālēs un divos meitas uzņēmumos. Darbinieku skaits visās šajās struktūrvienībās ir apmēram 25 000 cilvēku, kas liecina par uzstādītās piekļuves kontroles sistēmas lielo mērogu. Piekļuves kontroles sistēma ietver 5 KCP, 28 automātiskos turniketus, caurlaižu skenerus. Tāpat arī pie jaunās sistēmas tika pieslēgti rūpnīcā un tās struktūrvienībās jau esošie metāla detektori. Turklāt kompānija FIMA uzstādīja serverus un visu programmnodrošinājumu, kas nepieciešams uzņēmuma darbinieku datu bāzes izveidošanai, viņu darba laika uzskaitei un citām administratīvajām vajadzībām. Kompānija FIMA sniedz arī uzstādītās sistēmas tehniskās apkalpošanas pakalpojumus.

Saistītie projekti