Naftas termināļa perimetra elektroniskā apsardzes sistēma

  • Pasūtītājs Klaipēdas nafta
  • Veikšanas laiks 2008. – 2009.g.
  • Veikšanas vieta Klaipēda, Lietuva
  • Partneri UTC Fire & Security, Southwest Microwave, Ernitec
  • Projekta uzdevums Lietuvas Republikas stratēģiskā objekta – naftas produktu pārkraušanas termināļa Klaipēdas nafta – teritorijas drošības nodrošināšana, ieviešot perimetra drošības risinājumus, kā arī videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Perimetra drošības sistēma
  • Videonovērošanas sistēma
  • Piekļuves kontroles sistēma

Projekta īstenošanas laikā kompānija FIMA no jauna aprīkoja teritorijas perimetra drošības sistēmu 4,5 km garumā. Perimetra uzraudzībai tika izmantotas 3 tehnoloģijas – sensoru kabelis, mikroviļņu barjeras un āra kustības detektori, kas tika izvēlēti, ņemot vērā apvidus apstākļus un nožogojuma veidu.

Kompānija Klaipēdas nafta kā galvenais Lietuvas naftas produktu pārkraušanas tankkuģos uzņēmums ir Lietuvas Republikas stratēģiskais objekts un ostas kompānija. Tāda veida objektu drošībai tiek izvirzītas īpaši augstas prasības.

Projekta īstenošanas gaitā kompānija FIMA no jauna aprīkoja teritorijas perimetra drošības sistēmu 4,5 km garumā. Perimetra uzraudzībai tika izmantotas 3 tehnoloģijas – sensoru kabelis, mikroviļņu barjeras un āra kustības detektori, kas tika izvēlēti, ņemot vērā apvidus apstākļus un nožogojuma veidu.

Tāpat tika modernizēta arī teritorijas videonovērošanas sistēma: uzstādītas jaunas videokameras, digitālā ieraksta ierīces, nomainīts un paplašināts video matricu komutators.

Lai kontrolētu cilvēku atrašanos teritorijā, uz visiem vārtiem tika uzstādīta piekļuves kontroles sistēma, tika aptīkots caurlaižu drukāšanas un izsniegšanas birojs. Šīs sistēmas uzrauga un kontrolē 4 automašīnu KCP un 3 gājēju KCP. Visa informācija par cilvēku pārvietošanos automātiski tiek pārraidīta Valsts jūras ostas direkcijai.
Rekonstrukcijas laikā naftas pārsūknēšanas autocisternās laukumos tika paplašinātas perimetra drošības un videonovērošanas sistēmas. Piekļuves kontroles sistēma tika apvienota ar naftas pārsūknēšanas autocisternās un pavadzīmju izsniegšanas sistēmām.

Projekta unikalitāte

Uzstādītās sistēmas ir paredzētas stratēģiskam objektam un ostas kompānijai, kur ir īpaši augstas drošības prasības Termināļa teritorija atrodas jūras piekrastē, tāpēc, izvēloties aprīkojumu, bija jāņem vērā apvidus klimatiskās īpatnības.

Saistītie projekti