Enerģētiski efektīva datu glabāšanas un apstrādes centra aprīkošana Baltic Data Center

 • Pasūtītājs Baltic Data Center
 • Veikšanas laiks Datu glabāšanas un apstrādes centra aprīkošana: 2009. -2010.g., Datu glabāšanas un apstrādes centra paplašināšana: 2011.g.
 • Veikšanas vieta Viļņa, Lietuva
 • Partneri UTC Fire & Security, Tyco, KyotoCooling, CPI, Gesan
 • Projekta uzdevums Drošas datu glabāšanas un apstrādes infrastruktūras izveidošana, kas atbilstu augstas enerģētiskās efektivitātes prasībām.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

 • Dzesēšanas sistēma KyotoCooling®
 • Elektroenerģijas padeves un uzskaites sistēma
 • Dīzeļelektrostacijas
 • Risinājumi datu pārraides jomā
 • Risinājumi datu glabāšanas un apstrādes jomā
 • Ugunsgrēka agrīnas atklāšanas sistēma
 • Automātiskā gāzes ugunsdzēsības sistēma
 • Pieejas kontroles sistēma
 • Videonovērošanas sistēma
 • Ugunsdrošības un apsardzes signalizācija
 • Sistēmu vadības parametru izsekošana

Kompānijai Baltic Data Center, kura ir līderis datu glabāšanas un apstrādes centru jomā Baltijas reģionā, kompānija FIMA projektēja un aprīkoja jaunu centru ar jaudu 700 kW un ar platību 260 m², centra dienesta staciju dzesēšanai tika izmantota jaunā KyotoCooling tehnoloģija.

Kompānijai Baltic Data Center, kura ir līderis datu glabāšanas un apstrādes centru jomā Baltijas reģionā, kompānija FIMA projektēja un aprīkoja jaunu centru ar jaudu 700 kW un ar platību 260 m², centra dienesta staciju dzesēšanai tika izmantota jaunā KyotoCooling tehnoloģija. Tā ievērojami (līdz 8 reizēm) samazina dzesēšanas elektroenerģijas patēriņu. Tā bija pirmā KyotoCooling sistēmas izmantošana Austrumeiropas un Centrāleiropas reģionā. Pateicoties KyotoCooling sistēmai, serveri lielāko gada laiku tiks dzesēti ar āra gaisa palīdzību, kas ļaus centram efektīvi izmantot elektroenerģiju un strādāt ekoloģiski tīrākā režīmā.

Datu glabāšanas un apstrādes centrā tika uzstādīti speciāli serveru skapji, kuri sadala aukstā un karstā gaisa plūsmas, un vēl vairāk paaugstina darba efektivitāti.

Kopā ar KyotoCooling risinājumu tika uzstādīta arī augstas precizitātes KyotoEco vadības sistēma, kura autonomi seko situācijai centrā (IT iekārtu jauda, gaisa plūsmu līdzsvars, iekšējā un ārējā temperatūra) un automātiski sagatavo nepieciešamās temperatūras gaisu.

Vēl kompānija FIMA projektēja un ieviesa datu glabāšanas un apstrādes centrā visas citas inženiertehniskās sistēmas: elektrosadales tīklus, nepārtrauktu energoapgādi (dīzeļģeneratori), drošības, ugunsdzēsības, videonovērošanas, pieejas kontroles sistēmas, apsardzes signalizāciju, kā arī iekšējās vides novērošanas, vadības un monitoringa sistēmas u.t.t.

Pirmo reizi Lietuvā siltuma enerģija, kura rodas šajā datu glabāšanas un apstrādes centrā, tika izmantota paša centra darba kabinetu un dienesta telpu apsildīšanai.

Enerģijas izmantošanas efektivitātes koeficients PUE datu glabāšanas un apstrādes centrā ir 1,1.

2011. gadā KyotoCooling dzesēšanas sistēma ļāva samazināt šī centra enerģijas patēriņu gandrīz par 600 000 kilovatstundām.

Projekta unikalitāte

Šis ir pirmais datu glabāšanas un apstrādes centrs Baltijas reģionā ar tik augstu enerģijas efektivitātes līmeni.

Vairāk informācijas par Baltijas datu centru -  šeit

Klientu atsauksmes

 • "Kompānijas FIMA piedāvātie risinājumi nodrošina līdzsvaru starp mums tik būtisko drošību un ekonomiskumu".

  Saulius Markūnas, kompānijas „Baltic Data Center“ direktors