Risinājumi ēkas apsardzes, vadības un kabeļtīklu montāžai Seima jaunajai sēžu zālei

  • Pasūtītājs Lietuvas Republikas Seims
  • Veikšanas laiks 2006. – 2007.g.
  • Veikšanas vieta Viļņa, Lietuva
  • Partneri Barco, Delta Controls, Pelco, Bosch, CommScope, Genesis Electronics
  • Projekta uzdevums Izstrādāt infrastruktūras risinājumus ēkas komunikācijām, apsardzei un vadībai, lai sagatavotu sēžu zāli efektīvam Seima locekļu darbam.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Risinājumi datu pārraides jomā
  • Ēkas vadības sistēma
  • Videonovērošanas sistēma
  • Pieejas kontroles sistēma
  • Videosienas

Kompānija FIMA jaunajā Seima sēžu zālē ierīkoja visu kabeļu infrastruktūru, samontēja mūsdienīgu ēkas vadības un videonovērošanas sistēmu. Informācijas atspoguļošanai sēžu laikā tika uzstādītas divas videosienas.

Kompānija FIMA jaunajā Seima sēžu zālē ierīkoja visu kabeļu infrastruktūru:
6. kategorijas datortīklus un telefona tīklus, videonovērošanas, balsošanas un sēžu kontroles sistēmas, diskusiju sistēmas un sinhronās tulkošanas sistēmas.

Vēl Seimā tika uzstādītas divas videosienas, katras laukums ir 5,7 kvadrātmetri.

Uz tām tiek atspoguļota sēžu dienaskārtība, balsošanas rezultāti un cita, sēžu laikā nepieciešamā informācija.

Uzstādot apsardzes signalizāciju, kompānijas FIMA speciālisti Seima ēkā ierīkoja gandrīz pussimts videokameru, videoieraksta ierīces, kā arī samontēja apsardzes signalizāciju un pieejas kontroles sistēmu.

Jaunā un mūsdienīgā ēkas vadības sistēma ļauj automātiski fiksēt ūdens parādīšanos ventilācijas kamerās vai blakus dzesēšanas iekārtām. Šī sistēma arī samazina ekspluatācijas izdevumus, jo kondicionierus, apgaismošanu un liftus var vadīt no viena punkta.

 

Saistītie projekti