Kauņas lidostas signāluguņu sistēmas modernizācija

  • Pasūtītājs Kauņas lidosta
  • Veikšanas laiks 2005. – 2007.g.
  • Veikšanas vieta Kauņa, Lietuva
  • Projekta uzdevums Skrejceļa signāluguņu sistēmas rekonstrukcija lidojumu drošības nodrošināšanai.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Skrejceļa signāluguņu sistēma

Kompānijas FIMA speciālisti veica Kauņas lidostas skrejceļa signāluguņu sistēmas rekonstrukciju atbilstoši ICAO (Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) standartu prasībām.

Kompānijas FIMA speciālisti veica Kauņas lidostas skrejceļa signāluguņu sistēmas rekonstrukciju: vecā signāluguņu sistēma tika nomainīta ar jaunu, kā arī tika uzstādītas ugunis pie sliekšņa (gala) un robežugunis pie skrejceļa gala joslas, tika ievērojami modernizēta elektroapgādes sistēma, uzstādītas jaunas transformatoru apakšstacijas, dublēta signāluguņu sistēmas elektroapgāde.

Rekonstrukcijas procesa gaitā sistēmas vadība tika datorizēta, t.i. lidojumu vadītāji un tehniskais personāls tagad var redzēt skrejceļa attēlu, sekot sistēmas stāvoklim un mainīt uguņu intensitāti ar sensoru ekrāna palīdzību atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Pēc jauno tīklu montāžas Kauņas lidostas skrejceļa signāluguņu sistēma atbilst viesiem Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartiem.

Saistītie projekti