Funkcionālā ugunsdzēsības un glābšanas stacija Viļņas lidostā

  • Pasūtītājs Viļņas lidosta
  • Veikšanas laiks 2013-2014
  • Veikšanas vieta Lietuva
  • Projekta uzdevums Viļņas lidostas ugunsdzēsības un glābšanas stacijas telpu aprīkošana saskaņā ar efektivitātes un personāla drošības starptautiskajām prasībām.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Videonovērošanas sistēma
  • Piekļuves kontroles sistēma
  • Tīklu infrastruktūra
  • Datu centru infrastruktūra

Aprīkojot jauno Viļņas lidostas (VNO) ugunsdzēsības staciju, uzņēmums FIMA izmantoja jaunākos inženierrisinājumus un aprīkoja mūsdienīgu datu apstrādes centru, kas ļauj nodrošināt efektīvāku informācijas sistēmu darbību, paaugstināt darbinieku un pasažieru drošību, tādejādi paverot lidostai jaunas attīstības iespējas.

Īstenojot šo projektu, uzņēmuma speciālisti aprīkoja mūsdienīgu datu centru, paplašināja iekšējo sakaru sistēmu, kā arī uzstādīja videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas, datortīklu un ēkas vadības sistēmu.

Ņemot vērā savas ilgtermiņa vajadzības, VNO plānoja jaunās ugunsdzēsības stacijas būvniecību, īpašu uzmanību pievēršot ēkas funkcionalitātei, informācijas sistēmu drošībai, kā arī attīstības un paplašināšanās iespējām nākotnē.

Iepriekš VNO glabāja savas svarīgākās tehniskās programmatūras iekārtas (lidojumu reģistrācijas un kontroles, pasažieru reģistrācijas un informēšanas, videonovērošanas un apsardzes, pasažieru plūsmas vadības sistēmas, kā arī citas lidostas darbībai nepieciešamās informatīvās sistēmas) vairākās nelielās serveru telpās. Šobrīd tās ir pārvietotas uz jauno datu apstrādes centru, kuru projektējuši un aprīkojuši uzņēmuma FIMA speciālisti. Šis centrs atbilst visaugstākajām datu drošības, energoefektivitātes un risinājumu elastīguma prasībām, tajā ir ieviestas arī mūsdienīgas dzesēšanas, energoapgādes un monitoringa sistēmas.

Pēc visas IT infrastruktūras pārvietošanas uz vienu telpu, tās uzturēšana ir kļuvusi vieglāka un efektīvāka. Piekļuve iekārtām tiek stingri kontrolēta, nodrošinot lidostas datu maksimālu drošību. Datu apstrādes centram izraudzīta modulāra konstrukcija, kas ļauj samazināt laika un naudas patēriņu traucējumu novēršanai, kā arī nodrošina zemas ekspluatācijas izmaksas. Turklāt modulārais risinājums ļaus nākotnē paplašināt datu apstrādes centru, ņemot vērā lidostas faktiski augošās vajadzības pēc IT resursiem.

Projekta īstenošanas gaitā, uzņēmuma FIMA speciālisti paplašināja un pilnveidoja lidostas dispečeru iekšējo sakaru tīklu, kas paredzēts speciālo dienestu – apsardzes, muitas, ugunsdzēsības u. c. darbinieku, iekšējai saziņai.

Saistītie projekti