Inteliģentās transporta sistēmas autoceļam E67

  • Pasūtītājs Latvijas Valsts ceļi
  • Veikšanas laiks 2018
  • Veikšanas vieta Via Baltica autoceļš, Latvijas posms
  • Partneri Telegra, Vaisala, Swarco, Mobotix, FLIR
  • Projekta uzdevums Uzlabot pasažieru transporta plūsmas un kravu pārvadājumu efektivitāti un drošību, kā arī samazināt CO2 izmešu daudzumu autoceļā E67 Tallina – Rīga – Bauska – Lietuvas robeža, ieviešot inteliģentās transporta sistēmas (ITS).
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Elektroniskās maksimālā ātruma ierobežojuma un brīdinājuma ceļa zīmes
  • Luksoforu modernizēšana
  • Meteostacijas

2018.gadā tika realizēts vērienīgs Baltijas līmeņa inteliģento transporta sistēmu projekts SMART E67.Tā ietvaros uz Via Baltica šosejas tiek uzstādīts mūsdienīgs viedais ceļa aprīkojums.

Realizējot projektu, kopumā tika aprīkoti 24 objekti, no kuriem 13 objektos tika uzstādītas 30 maināmās elektroniskās ceļazīmes. Zīmes ir salāgotas ar LVC meteostacijām, kas dod iespēju autovadītājiem reāllaikā saņemt noderīgu informāciju par braukšanas apstākļiem. Uzstādītās ir divu veidu zīmes - vienas brīdina par laikapstākļiem un ceļa seguma stāvokli, bet otras informē par maksimālo braukšanas ātrumu. Piemēram, miglas laikā pazeminoties redzamībai, elektroniskās zīmes par to brīdina un autovadītājs var izvēlēties samazinātu braukšanas ātrumu, lai droši šķērsotu miglas zonu. Iestājoties salam zīmes brīdina autovadītājus par ceļa seguma apledojumu, un norāda maksimālā ātruma ierobežojumu, ja tas nepieciešams.

Projekta ietvaros arī tika modernizētas 8 meteostacijas un 5 meteostacijas tika izbūvētas no jauna. Atsevišķos krustojumos luksofori tika modernizēti un pielāgoti adaptīvam darba režīmam, kas ļauj, piemēram, nakts stundās autovadītājiem nestāvēt pie sarkanās gaismas, ja satiksme nav noslogota, vai pie intensīvas satiksmes pagarināt “zaļo vilni” tā palielinot satiksmes efektivitāti.

Projekts SMART E67 tiek realizēts ERAF pārrobežu sadarbības programmas Interreg Central Baltic ietvaros. Vadošais partneris ir LVC, un projekts tiek īstenots sadarbībā ar Igaunijas ceļu administrāciju. Progrmmas kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro, no tiem 85 procenti ir ERAF līdzfinansējums. Projekta realizētājs: “Latvijas Valsts ceļi”. Tehnisko projektēšanu, pirmsinstalācijas darbus un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšanu, modernizāciju un pielāgošanu veic: “FIMA Group”.
 

Projekta ekskluzivitāte

Pirmais šāda līmeņa ITS projekts Latvijā. Projekta ietvaros izmantotas jaunākās inteliģento transporta sistēmu tehnoloģijas, kas šobrīd pieejamas tirgū. Latvijas projekta unikalitāte slēpjas tajā, ka šāds gatavs risinājums tirgū nepastāv, tāpēc, lai uzstādītās elektroniskās zīmes pārslēgtos automātiski, mums bija jāizstrādā speciāls vadības programnodrošinājums, kas sevī apvieno trīs dažādu sistēmu mijiedarbību. Zīmes pārslēdzas ne tikai automātiski, bet dod SIC darbiniekiem iespēju redzēt trauksmes paziņojumus sistēmas darbībā, kā arī vadīt zīmes manuālā režīmā, ja tas nepieciešams.