T/c Alfa autostāvvietas modernizācija

  • Pasūtītājs Delta Property
  • Veikšanas laiks 2020
  • Veikšanas vieta Rīga, Latvija
  • Partneri Parksol
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Autostāvvietas vadības sistēma

Fima uzstādījusi modernu stāvvietu organizēšanas sistēmu, radot papildu ērtības tirdzniecības centra apmeklētājiem ar automašīnām. SIA “Fima” ieviestā parking sistēma  -  ar sensoriem un gaismas indikatoriem aprīkotās stāvvietas, kā arī visu brīvo vietu uzskaite un izgaismotās norādes -  tagad ļauj viegli orientēties teritorijā un ātri atrast, kur novietot automašīnu.

Modernizācijas ietvaros pie stāvvietas iebrauktuvēm tika uzstādīti tablo, kur attēlots brīvo vietu skaits, bet stāvvietās virs auto novietošanai paredzētajām vietām – sensori, kas norāda uz katras vietas pieejamību - virs brīvajām stāvvietām jau iztālēm redzams zaļās gaismas sensors,  zilā gaisma apzīmē brīvu vietu ģimenes vai invalīdu automašīnai, bet vietas, kas aizņemtas, apzīmētas ar sarkano gaismas sensoru.

Projekta realizācijas ietvaros tika veikti sistēmas projektēšanas, uzstādīšanas un programmēšanas darbi. 

Izbūvēta komunikāciju trase, uzstādīti 11 āra displeji, 15 iekštelpu displeji, serveris, 9 sadales skapji ar zonu kontrolieriem, 1110 stāvvietu sensori, 1110 stāvvietu indikatori, 5 induktīvo cilpu sensoru komplekti.

Izveidots risinājums un realizēta ultraskaņas sensoru, kā arī induktīvo cilpu datu implementācija programmatūrā, nodrošinot uzstādīto displeju automātisku brīvo stāvvietu attēlošanu. Lai to nodrošinātu, tika uzstādīts speciāls vadības programmnodrošinājums, kas sevī apvieno dažādu tipu sensoru darbību. Displeji pārslēdzas ne tikai automātiski, bet arī dod tirdzniecības centra darbiniekiem iespēju manuāli mainīt displeju dažādu zonu attēlojumu vai iebraukšanas aizliegumu, ja tas nepieciešams.

Tāpat stāvvietas ir aprīkotas ar sensoriem, kas uzskaita transportlīdzekļa stāvēšanas ilgumu, tāpēc nebūs iespējams pārsniegt stāvēšanas laiku (4 h), tādējādi ļaujot šajā vietā automašīnu novietot arī citiem tirdzniecības centra apmeklētājiem.

Saistītie projekti