Infrastruktūras izbūve robežkontroles un muitas kontroles punktā Viļņas dzelzceļa stacijā

  • Pasūtītājs Uzņēmums „Lietuvos geležinkeliai“
  • Veikšanas laiks 2013
  • Veikšanas vieta Lietuva
  • Projekta uzdevums Ātrai un drošai iebraucošo un izbraucošo pasažieru pārbaudei Viļņas dzelzceļa stacija aprīkota ar robežkontroles un caurlaides punktu, kā arī bagāžas rentgena kontroli.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Videonovērošanas sistēma
  • Rentgenstaru bagāžas kontroles sistēma
  • Sakaru un datu pārraides sistēmas
  • Energoapgādes infrastruktūra
  • Ugunsdrošības signalizācijas sistēma
  • Apsardzes signalizācijas sistēma

Uzņēmums FIMA Viļņas dzelzceļa staciju ir aprīkojis ar mūsdienīgu robežkontroles un muitas kontroles punktu, kurā tika atjaunota videonovērošanas sistēma, kā arī uzstādīta jauna iekārta rentgenstaru bagāžas kontrolei. 

Lai veiktu iebraucošo, izbraucošo un tranzītpasažieru robežkontroli un muitas kontroli saskaņā ar ES un Šengenas dalībvalstu prasībām, uzņēmums „Lietuvos geležinkeliai“ ir uzstādījis Viļņas dzelzceļa stacijā robežkontroles un muitas kontroles punktu pasažieru identitātes un to bagāžas pārbaudei.

Kontroles un caurlaides punkta infrastruktūras uzstādīšanas projekta īstenošanas gaitā uzņēmums FIMA veica šādus darbus: aprīkoja valsts robežas muitas un drošības dienesta darbinieku telpas, modernizēja esošo sakaru un datu pārraides sistēmu, kā arī modernizēja elektroenerģijas padeves tīklu, ieviesa videonovērošanas sistēmu pasažieru kustības fiksēšanai uz perona un stacijas telpās.

Uzņēmums FIMA Viļņas dzelzceļa stacijas kontroles un caurlaides punktā uzstādīja mūsdienīgu rentgenstaru bagāžas kontroles sistēmu, kas nodrošina liela bagāžas apjoma kontroli, veicinot operatīvu aizliegto priekšmetu pārvadāšanas novēršanu. Radītā infrastruktūra, kas ieviesta augošās pasažieru plūsmas vadības nolūkos, ir ļāvusi uzlabot muitas darbinieku un robežsargu darba apstākļus.

Saistītie projekti