Kompānijā Fima strādā 400 cilvēku liela profesionāļu komanda: fiziķi, inženieri, kā arī elektronikas, vadības un citu nozaru speciālisti. Lielākajai daļai mūsu darbinieku ir augstākā tehniskā izglītība, arī mūsu uzņēmuma vēsture ir cieši saistīta ar akadēmisko vidi.  No darbības pirmsākumiem mūsu uzņēmums ir orientējies uz jaunāko tehnoloģiju attīstību un izmantošanu - Fima pirmo darbinieku kodolu veidoja speciālisti no Lietuvas Pusvadītāju fizikas institūta.

Mūsu darbinieki pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, piedalās starptautiskajās konferencēs un semināros. Vēl mēs smeļamies pieredzi un zināšanas no saviem partneriem – pasaules līderiem tehnoloģiju jomā. Mēs radoši pielāgojam viņu pieredzi un inovācijas savai darba specifikai. Mūsu klienti novērtē sasniegtos rezultātus.

Kompānija Fima velta lielu uzmanību nākamo speciālistu izglītošanai– mēs sadarbojamies ar augstskolām, tehnisko specialitāšu studentu organizācijām un dodam jaunajiem talantiem iespēju atklāt sevi un pilnveidoties.

Mūsu komandā vienmēr gaidām spējīgus un ambiciozus profesionāļus, kas vēlas izmēģināt savus spēkus fizikā, inženierzinātnēs, elektronikā vai vadībā.