Mūsu kompānijas apakšvienība, Fima Service Center sniedz profesionālus sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumus. Mūsu speciālisti strādā septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, un vienmēr ir gatavi operatīvi izbraukt pie klienta, lai nodrošinātu visu sistēmu saskanīgu darbu.

Apakšvienībā Fima Service Center strādā vairāk nekā 50 profesionāli inženieri. Šo darbinieku kvalifikāciju apstiprina mūsu galveno partneru izsniegti sertifikāti. Vienotā zvanu administrēšanas sistēma, efektīva klientu pieprasījumu sadales metodika, operatīva reakcija un kvalificēti risinājumi garantē jebkura bojājuma novēršanu visīsākajā laikā.

Tehniskās apkalpošanas speciālisti nodarbojas ne tikai ar bojājumu novēršanu, bet arī ar iekārtu periodisko profilaksi, tehnisko ekspertīzi un remontu.

Mūsu inženieri specializējas divos virzienos: pēc elektronisko inženiertehnisko sistēmu veidiem (apsardze, telekomunikācijas, ēku vadība u.t.t.) un pēc darbības veidiem (sistēmu programmēšana, iestatīšana un ekspluatācija u.t.t.). Šāda specializācija palīdz nodrošināt augstu kvalifikācijas līmeni un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī palīdz efektīvi risināt problēmas.

Apakšvienība Fima Service Center pieejama diennakts režīmā - pa telefonu +371 67722277 vai pa e-pastu serviss@fima.lv

Fima Service Center tehniskais nodrošinājums šeit