Kompānija Fima kā ģenerāluzņēmējs uzņemas visu atbildību par projekta īstenošanu. Projekta darbus vada profesionāļi ar ilggadēju pieredzi dažāda apjoma un sarežģītības projektu izpildē. Darbu kvalitāti nodrošina arī iekšējais kvalitātes audits katrā projekta posmā.

Kompānijas Fima komandā strādā vairāk nekā 100 kvalificētu inženieru, darbu vadītāju un montāžas speciālistu. Atsevišķa inženieru – ekspertu grupa konsultē sistēmu un dažādas nozīmes iekārtu integrācijas jautājumos. Darbus, kuru veikšanai nepieciešama speciāla pieredze un augsta kvalifikācija, veicam tikai mēs paši, taču mums ir liela pieredze arī apakšuzņēmēju darbu vadīšanā.

Visiem sistēmu uzstādīšanas speciālistiem ir nepieciešamie kvalifikācijas diplomi un sertifikāti: tie ir darbu vadītāji, darbu vadītāju palīgi, projektu vadītāji, speciālo celtniecības darbu vadītāji un citi speciālisti. Turklāt iekārtu ražotāji – pasaulslavenas kompānijas – arī izsniegušas mūsu speciālistiem sertifikātus darbam ar licencētām iekārtām.

Mēs sniedzam klientam sīku informāciju par sistēmas darbu pēc tās uzstādīšanas un apmācām personālu efektīvam darbam ar jaunajām iekārtām. Nepieciešamības gadījumā varam sniegt papildus konsultācijas un atbildēt uz klientu jautājumiem.