Kompānijas Fima speciālisti var uzstādīt vissarežģītākās sistēmas. Viņi palīdzēs izvēlēties atbilstošākos risinājumus un nodrošinās augstāko darbu kvalitāti no projekta sākuma līdz tā pabeigšanai.

Mūsu pieredze visdažādāko kompleksu projektu izpildē aizvien palielinās. Šobrīd mums jau ir ievērojama intelektuālo inženiertehnisko risinājumu izstrādes un ieviešanas prakse. Tādēļ mēs vienmēr varam dot padomus un konsultēt savus klientus no dažādām nozarēm – gan no uzņēmējdarbības vides, gan valsts iestādēm.

Mēs vienmēr sākam darbu ar klienta vajadzību novērtēšanu, situācijas un jau uzstādīto sistēmu analīzi. Pēc tam mēs izstrādājam koncepciju un piedāvājam iespējamos veidus tās realizācijai. Nepieciešamības gadījumā varam iesaistīt darbā vajadzīgās iestādes, veikt pētījumus un rast izdevīgāko un vērtīgāko risinājumu klienta vajadzībām. Mūsu galvenais mērķis ir uzstādīt tehnoloģijas, kas kalpotu cilvēkam un īstenotu viņa centienus.