Mēs sniedzam ģenerāluzņēmēja pakalpojumus, veicot celtniecības un modernizācijas darbus, kuru galvenā projekta daļa ir inženiertehniskās infrastruktūras izveide. Tas nozīmē visu projektu un projektēšanas darbu vadību kopumā un nepieciešamo elektronisko un inženiertehnisko risinājumu ieviešanu. Šo procesu kontrole no viena uzņēmuma puses ļauj sasniegt visu sistēmu augsta līmeņa saskaņotību un kvalitāti.

Mums ir ievērojama ģenerāluzņēmēja pieredze, kā arī apakšuzņēmēju un trešo pušu darba vadības pieredze. Visiem mūsu projektu vadītājiem ir projektu iecirkņu vadītāju atestāti, bet darbu vadītājiem ir celtniecības tehniskās uzraudzības, speciālu darbu un speciālo dzīvojamo māju grupu, sabiedriskās nozīmes celtņu, rūpniecības un ražošanas celtņu, saimnieciskās nozīmes celtņu un enerģētisko objektu celtniecības vadītāju atestāti.

Pildot ģenerāluzņēmēja projektus, mēs veicam detalizētu klienta vajadzību analīzi, iegūstam nepieciešamos risinājumus darbu veikšanai. Pēc celtniecības un sistēmu uzstādīšanas darbu pabeigšanas, kā arī sagatavošanas ekspluatācijai, mēs nododam gatavo objektu klientam un speciālām organizācijām novērtēšanai un lietošanai. Mēs sniedzam tehniskā atbalsta pakalpojumus visa garantijas perioda laikā.