Sabiedriskā nozare

Mēs palīdzam municipālajām administratīvajām iestādēm, universitātēm, laboratorijām un citām iestādēm radīt vidi administratīvo funkciju optimizācijai, efektīvu komunikāciju nodrošināšanā starp apakšvienībām un klientu apkalpošanai.

Mūsu risinājumi unificētu komunikāciju jomā, kā arī speciālas izstrādes pēc konkrētu organizāciju pasūtījuma, rada mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstošu infrastruktūru un viegli pakļaujas tālākai attīstībai.

Klientu atsauksmes

  • "Jūsu kompānijas speciālistu darbs ļauj sniegt studentiem un zinātniekiem jaunākos un kvalitatīvākos universitātes datortīklu pakalpojumus, racionāli optimizēt IT infrastruktūru un izvirzīt universitāti līderpozīcijā starp Lietuvas akadēmiskajām iestādēm informācijas tehnoloģiju jomā".

    Profesors, habil.dr. Rimantas Šeinauskas, KTU Informāciju tehnoloģiju attīstības institūta direktors
  • "Mūsu sarežģītajā projektā bija daudz tehnoloģisku izaicinājumu – un kompānijas FIMA speciālisti godam tos pārvarēja".

    Romualdas Burokas, Sabiedrības veselības Nacionālās laboratorijas direktors
  • „Mēs esam apmierināti ar ugunsdzēsības sistēmu ar augstspiediena ūdens miglu. Sistēma ierīkota labi un strādā bez reklamācijām. Ļoti patīkami, ka sistēma neprasa lielus ekspluatācijas izdevumus”.

    Kristīne Stungurene, Viļņas universitātes Ekspluatācijas nodaļas vadītāja

Kontakti