Enerģētikas nozare

Mēs sniedzam savu ieguldījumu elektroenerģijas vadības, sadales un pārvades tīklu darba efektivitātes celšanā.

Sadarbībā ar pasaules līderiem enerģētiskā sektora risinājumu izstrādē, mēs piedāvājam plašu risinājumu spektru, kas atbilst enerģētisko resursu brīvā tirgus mērķiem, intelektuālo tīklu attīstības stratēģijai, kā arī risinājumus, kas pielāgoti alternatīvās enerģijas ieguves projektiem.

Klientu atsauksmes

  • „Kompānija Fima nodemonstrēja prasmi pielāgoties biežām izmaiņām, kādas ir neizbēgamas pie tāda mēroga projektu īstenošanas. Dažās situācijās kompānijas Fima speciālistu piedāvājumi bija īpaši vērtīgi, tā kā ļāva projektu pabeigt paredzētajā laikā un izpildīt visas klienta uzstādītās kvalitātes prasības.”

    Viktors Servantess, koncerna Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A.U. inženiertehniskās mehānikas nodaļas vadītājs.
  • „Galvenā uzmanība elektrostacijā tiek pievērsta visa veida drošībai. Visos procesu līmeņos: no atkritumu nonākšanas elektrostacijas teritorijā līdz dūmu attīrīšanas brīdim. Ļoti būtiska kopējās elektrostacijas drošības sistēmas daļa ir ugunsgrēka novēršanas sistēma, ko meistarīgi uzstādīja kompānijas FIMA speciālisti.”

    SAS Fortum Klaipēda direktors Jozas Doniela

Kontakti