Pirmą mikroprocesorinę geležinkelių eismo valdymo sistemą Baltijos šalyse kartu su partneriais įdiegė „Fima“.

Mūsų partneriai

Klientų atsiliepimai

 • „Fimos“ specialistams galima patikėti sudėtingų inžinerinių sistemų įrengimo darbus“

  Michail Lipkin, UAB „Vitras-S“ direktorius
 • „Bendrovė pasižymėjo kaip patikimas partneris, kuriam galima pavesti valdyti ir įgyvendinti sudėtingus projektus, atlikti nestandartinius darbus.“

  Kęstutis Andriūnas, "Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento Investicinių projektų valdymo skyriaus Automatikos, ryšių ir elektros tiekimo projektų sektoriaus projekto vadovas

Susisiekite

 • Geležinkelių sprendimai

  Turime 20 metų patirtį sistemų geležinkeliams projektavime ir diegime. Esame pirmaujanti geležinkelių sistemų diegimo įmonė Baltijos šalių regione: dalyvaujame pagrindiniuose geležinkelių eismo valdymo sistemų modernizavimo projektuose Lietuvoje ir Latvijoje, nuolat ieškome ir taikome naujausius šios srities sprendimus.

  Esame vienintelė kompanija Baltijos šalių regione, sukaupusi visapusišką inžinerinių sistemų diegimo patirtį geležinkelių sektoriuje – nuo eismo valdymo sistemų, elektros tiekimo infrastruktūros, telekomunikacijų, apsaugos sprendimų iki keleivių informavimo bei aptarnavimo sistemų. Mūsų pranašumas – gebėjimas integruoti šias sistemas su naujai diegiamomis mikroprocesorinėmis eismo valdymo sistemomis, užtikrinant eismo saugumą ir palengvinant geležinkelių personalo darbą.

  Bendradarbiaujame su didžiausiomis tarptautinėmis kompanijomis, siūlančiomis geriausius šios srities produktus. Mūsų darbuotojai yra sertifikuoti geležinkelių sistemų projektavimo ir montavimo specialistai.

  Daugiau informacijos: geležinkelių sprendimų brošiūra.

 • Kontaktinis tinklas

  Kontaktinis tinklas

  Įgyvendiname geležinkelio linijos elektrifikavimo projektus. Pasirūpiname visais kontaktinio tinklo darbų etapais, nuo projektavimo iki metalinių konstrukcijų su gembėmis sumontavimo ir bronzinio bei varinio kontaktinio tinklo tiesimo pasitelkiant nuosavą nešančiojo lyno ir kontaktinio laido tempimo įrenginį. Įrenginys gali būti naudojamas tiek ant rusiškosios, tiek ant europinės vėžės platformos.

 • Eismo valdymo centralizacijos sistemos

  Eismo valdymo centralizacijos sistemos

  Siūlome atskirų geležinkelio stočių centralizacijos sistemas apjungti į bendrą eismo valdymo centralizacijos sistemą ir jų įrenginius valdyti iš vieno valdymo posto. Eismo valdymo centralizacijos sistema - tai automatinės blokuotės ir elektrinės centralizacijos susietų įrenginių kompleksas visų tipų centralizuotiems iešmams ir šviesoforams valdyti iš vieno eismo valdymo centro.

  Atskirų stočių centralizacijos sistemas sujungus į bendrą eismo valdymo centralizacijos sistemą ir traukinių eismą valdant iš vieno posto, sumažėja eismo valdymo išlaidos, palengvėja eismo organizavimo problemų sprendimas, efektyviau išnaudojama turima geležinkelių infrastruktūra, parenkami optimaliausi traukinių maršrutai.

 • Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos

  Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos

  Projektuojame ir diegiame relines, blokines-relines, relines-mikroprocesorines ir mikroprocesorines centralizacijos sistemas. Šios centralizacijos sistemos leidžia valdyti geležinkelio iešmus ir šviesoforų signalus, kontroliuoti jų būseną, riedmenų buvimo vietą iš vieno valdymo posto, išvengti netinkamų žmogaus sprendimų organizuojant traukinių eismą. Naudojame saugius, išbandytus ir sertifikuotus techninius sprendimus, užtikrinančius aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį.
  Įrengus ar modernizavus esamas sistemas žymiai sumažėja traukinių eismo valdymo išlaidos, pagerėja eismo saugumas, paprastesnis tampa traukinių eismo valdymas, galima ženkliai padindinti traukinių greitį ir eismo intensyvumą.

  Visos sistemos išbandytos ir sertifikuotos. Mikroprocesorinės centralizacijos sistemos atitinka aukščiausius saugumo pagal CENELEC klasifikaciją reikalavimus (SIL 4) bei yra sukurtos „fail-safe“ (angl. „nepavojingas sutrikimas“) principu.

   

 • Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė

  Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė

  Projektuojame ir diegiame relines ir mikroprocesorines automatinės ir pusiau automatinės kelio blokuotės sistemas. Šios sistemos reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose pagal kelio užimtumo įrenginių ir tarpstočių šviesoforų signalus.

  Automatinės kelio blokuotės sistema užtikrina didesnį traukinių eismo intensyvumą, saugesnį ir efektyvesnį geležinkelio kelio panaudojimą. Įdiegtus tokią sistemą, galima mažiausiai 25% padidinti pralaidumą vieno kelio geležinkelio ruože, tokiu būdu išvengiant brangiai kainuojančių antrųjų kelių tarpstočiuose statybos. Mikroprocesorinių automatinės kelio blokuotės sistemų su centralizuotu valdymo ir kontrolės įrangos išdėstymu įdiegimas gali sumažinti sistemos priežiūros išlaidas net 60%.

  Kelio ruožų užimtumui kontroliuoti naudojame bėgių elektros grandines arba aširačių skaitiklius, papildomai įrengiame automatinės lokomotyvo signalizacijos kodavimo arba vieningos Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) įrenginius.
   

 • Pervažų signalizacijos sistemos

  Pervažų signalizacijos sistemos

  Saugiam eismui geležinkelio pervažose organizuoti siūlome relines ir mikroprocesorines pervažų signalizacijos sistemas, įspėjančias automobilių vairuotojus apie artėjantį traukinį. Kaip papildomas saugumo priemones pervažose įrengiame automatinius arba pusiau automatinius pervažų užtvarus ar pervažą atitveriančius pakeliamuosius automobilių kelio užtvarus. Pervažos signalizacijos sistema gali dirbti autonomiškai arba būti integruota į eismo valdymo sistemą.

  Įrengus pervažos signalizacijos sistemas geležinkelio ir automobilinio kelio susikirtimo vietoje, ženkliai sumažėja traukinių susidūrimų su automobilių transportu galimybė.

 • Lokomotyvų valdymo automatizavimo sistemos

  Lokomotyvų valdymo automatizavimo sistemos

  Elektromechanines automatinės signalizacijos sistemas lokomotyvuose keičiame elektroninėmis, montuojame Europos Sąjungos geležinkelių standartus atitinkančią ERTMS įrangą.

  Įdiegtos modernios sistemos sumažina eksploatacijos išlaidas, padidina traukos naudojimo bei traukinio stabdymo efektyvumą, palengvina traukinio valdymą, suteikia galimybę kontroliuoti saugiam traukinio valdymui reikalingus parametrus ir gauti išsamią informaciją apie mašinisto veiksmus bei įrenginių veikimą.

 • Automatinės riedmenų būklės kontrolės sistemos

  Automatinės riedmenų būklės kontrolės sistemos

  Siūlome modernias riedmenų ašidėžių įkaičio (hot-box), užstabdytų ratų ir ratų geometrijos defektų aptikimo važiuojančiuose riedmenyse sistemas. Geležinkelio kelyje sumontuoti riedmenų ašidėžių įkaičio sistemos prietaisai traukinio važiavimo metu tikrina visų jo vagonų ir lokomotyvų ašidėžių įkaitimą, o riedmenų geometrijos defektų aptikimo sistemos prietaisai – visų vagonų ir lokomotyvų riedmenų geometriją.

  Įdiegus šias sistemas sumažėja išlaidos riedmenų ir geležinkelių infrastruktūros techninei priežiūrai, padedama išvengti riedmenų avarijų, geležinkelių infrastruktūros sugadinimo.
   

 • Elektrinio iešmų šildymo sistemos

  Elektrinio iešmų šildymo sistemos

  Siūlome mūsų bendrovės specialistų pagal Lietuvos geležinkelių keliamus reikalavimus suprojektuotą ir gaminamą elektrinę iešmų šildymo sistemą. Specialiai klientui pritaikyta sistema yra išbandyta ir sertifikuota Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centre, o per nepilną šių sistemų diegimo dešimtmetį klientams esame įdiegę iešmų šildymo sistemas daugiau nei 300 iešmų.

  Mūsų diegiama elektrinio iešmų šildymo sistema leidžia užtikrinti nepertraukiamą ir saugų traukinių eismą nepalankiomis oro sąlygomis. Iešmų šildymas įjungiamas automatiškai pagal duomenis iš meteorologinės stoties bei bėgių temperatūros jutiklių.
   

 • Ašių skaitiklių sistemos

  Ašių skaitiklių sistemos

  Modernizuojamuose ar naujai įrengiamuose geležinkelių objektuose, kuriuose eismas bus valdomas centralizuotai, geležinkelio ruožų užimtumo kontrolei siūlome saugią ir patikimą ašių skaičiavimo sistemą, veikiančią kartu su induktyviniais ratų davikliais. Sistema gali būti naudojama tiek stoties kelių, tiek tarpstočių kelių užimtumo kontrolei.

 • Technologinio garsinio ryšio ir dirbančiųjų keliuose informavimo sistemos

  Technologinio garsinio ryšio ir dirbančiųjų keliuose informavimo sistemos

  Geležinkelio stotyse, iešmynuose ir peronuose įrengiame pranešimų sistemas, leidžiančias rankiniu bei automatiniu būdu perduoti nurodymus į stotį arba pasirinktą jos rajoną. Pranešimus ryšių pultu arba specialiu įrenginiu gali perduoti stoties budėtojas arba specialūs automatinių pranešimų generatoriai. Garsinis stoties ryšys įrengiamas nurodymams dėl traukinių eismo ir manevravimo perduoti, taip pat stoties iešmynuose dirbantiems darbuotojams susisiekti su stoties budėtoju.

  Diegdami ryšio sistemas, analoginio perdavimo ir komutavimo sistemas keičiame į šiuolaikiškas skaitmeninio komutavimo ir optinio perdavimo sistemas. Tai garantuoja mažesnius įrangos eksploatavimo kaštus, paprastesnis tampa sistemų valdymas.

   

Į viršų