Geležinkelių sistemų diegimas Vilniaus aplinkkelio ruože Pušynas – Paneriai

 • Klientas Lietuvos geležinkeliai
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2016-2018 m.
 • Įgyvendinimo vieta Lietuva
 • Projekto užduotis Rekonstruoti bei naujam kelių tinklui pritaikyti geležinkelio sistemas, sklandžiai suderinant darbų įgyvendinimo technologijas su visais projekto dalyviais bei nepertraukiant traukinių eismo.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Iešmų ir signalų centralizacijos sistema
 • Automatinė kelio blokuotė
 • Technologinio ryšio sistema
 • Kontaktinis tinklas
 • SCADA
 • Elektrinis iešmų šildymas
 • Elektros tiekimas ir apšvietimas

Antrųjų kelių statybos projekte FIMA rekonstravo esamas eismo valdymo, telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo, SCADA, kontaktinio tinklo, iešmų elektrinio šildymo sistemas, pritaikė jas pasikeitusiam kelių tinklui.

Siekiant sklandžiau ir greičiau vežti tranzitinius krovinius Kauno ir Klaipėdos kryptimis, buvo įgyvendintas antrųjų kelių statybos projektas Vilniaus aplinkkelio geležinkelio ruožo atkarpoje Pušynas – Paneriai.

Dalyvaudama šiame projekte FIMA rekonstravo esamas eismo valdymo, telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo, SCADA, kontaktinio tinklo, iešmų elektrinio šildymo sistemas, pritaikė jas pasikeitusiam kelių tinklui.

Vienas iš esminių iššūkių įgyvendinant šį projektą buvo darbų įgyvendinimo technologijos ir eiliškumo suderinimas su visais projekto dalyviais, įvertinant tai, jog sistemų diegimo darbai turėjo būti atlikti nepertraukiant traukinių eismo.

Naujai įrengtų iešmų šildymui buvo rekonstruota esama iešmų šildymo sistema. Geležinkelio infrastruktūros įrenginių maitinimui buvo įrengtos modulinės ir stulpinės transformatorinės pastotės, elektros oro linijos pakeistos požeminiais kabeliais, įrengtas iešmynų apšvietimas. Naujai nutiestam geležinkeliui buvo pritaikyti signalizacijos įrenginiai, stoties garsinio ryšio sistema. Rekonstruotas kontaktinis tinklas, kurio įrengimo darbus dėl nestabdomo traukinių eismo reikėjo didžiąja dalimi atlikti naktinių eismo pertraukų metu. Vykdant projekto darbus buvo įrengta didelės apimties kabelių kanalizacijos sistema, kurios ilgis siekia daugiau nei 5 km.

Bendras šio projekto įgyvendinimo metu pastatytų ir rekonstruotų geležinkelių kelių ilgis - 14,6 km. Bendra įgyvendinto projekto vertė – 27,5 mln. eurų.
 

Susiję projektai