Liepojos geležinkelio stoties signalizacijos sistemos modernizavimas rekonstruojant geležinkelio kelius

  • Klientas VAS Latvijas Dzelzceļš (Latvijos geležinkeliai)
  • Įgyvendinimo laikotarpis 2014-2015
  • Įgyvendinimo vieta Liepoja, Latvija
  • Projekto partneriai Thales – FIMA – Transceltnieks
  • Projekto užduotis Projekto tikslas – atlikti kapitalinę Liepojos stoties rekonstrukciją, kuri daugiausia apima signalizacijos sistemos modernizavimą ir kelių rekonstravimą, siekiant pagerinti šio logistikos centro saugą ir padidinti krovinių vežimo pajėgumą.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

  • Traukinių eismo valdymo sistemos
  • Geležinkelio pervažų signalizacijos sistemos
  • Signalviečių ir signalų automatizavimo sistemos
  • Ašių skaitikliai
  • Elektros ir apšvietimo sistemos

Projekto metu buvo pakeisti rankiniu būdu valdomi iešmai ir vietoj senos signalizacijos sistemos buvo įdiegta mikroprocesorių valdymo sistema. Buvo sukurta Liepojos stoties nuotolinės stebėsenos sistema, kuri sujungta su Rygos dispečeriniu centru ir leidžia efektyviau bei tiksliau parengti ir koordinuoti suplanuotą traukinių tvarkaraštį. Pagrindiniai stoties keliai buvo rekonstruoti ir pailginti 2 700 metrų, kad būtų galima priimti 57 atitinkamų vagonų traukinių sąstatus.

FIMA buvo atsakinga už geležinkelių signalizacijos ir elektros sistemų sukūrimą Liepojos stoties modernizavimo sistemoje. Tai apėmė naujų transformatorinių pastočių įrengimą, signalviečių ir pervažų apšvietimo sistemos įdiegimą, taip pat naujų šviesoforų įrengimą visoje Liepojos stoties teritorijoje. FIMA specialistai taip pat buvo atsakingi už signalviečių šildymo ir automatizavimo sistemų įrengimą. Siekiant užtikrinti naujos įrangos ir sistemų veikimą, rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi techninėse patalpose, todėl pagerės stoties viršininkų ir techninio personalo darbo aplinka.
Visa projekto kaina – 24,4 mln. EUR, iš kurių 18,76 milijono EUR bendrai finansuoja ES sanglaudos fondas, o 5,6 milijono EUR – Latvijas Dzelzceļš VAS. Visa projekto kaina – 24,4 mln. EUR, iš kurių 18,76 milijono EUR bendrai finansuoja ES sanglaudos fondas, o 5,6 milijono EUR – Latvijas Dzelzceļš VAS.

Projekto išskirtinumas

Didžiausias iššūkis - projekto galutinis terminas. Projektas buvo įgyvendintas per 526 dienas nuo sutarties pasirašymo iki objekto perdavimo eksploatuoti. Tyrimai, projektavimas ir koordinavimas truko maždaug 11 mėnesių, o statybos darbai buvo atlikti per 7 mėnesius. Anksčiau panašus projektas buvo įgyvendintas per vienerius metus. Bendrai projekte dalyvavo daugiau kaip 400 specialistų iš įvairių šalių.

 

Susiję projektai