Rytų-vakarų geležinkelio koridoriaus modernizavimas

 • Klientas Latvijas dzelzceļš, VAS
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2011 - 2014 m.
 • Įgyvendinimo vieta Skrīveri – Krustpils, Latvija
 • Projekto partneriai Skonto Būve, SIA
 • Projekto užduotis Atlikti geležinkelio ruožo Skrīveri–Krustpils modernizavimo darbus, siekiant padidinti beveik maksimalią apkrovą pasiekusios geležinkelio linijos pralaidumą.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Eismo valdymo centralizacijos sistema
 • Automatinė kelio blokuotės sistema
 • Signalizacijos sistemos
 • Elektroninio iešmų šildymo sistemos
 • Elektros energetikos sprendimai
 • Kontaktinio tinklo įrengimas

SIA FIMA geležinkelio ruože Skrīveri–Krustpils įdiegė modernias sistemas naujai tiesiamoje linijoje, atliko senosios linijos sistemų atnaujinimo darbus. Įgyvendinant projektą FIMA buvo atsakinga už eismo valdymo, telekomunikacijų ir elektros tiekimo sistemų projektavimą ir diegimą.

Projekto metu FIMA specialistai įdiegė šiuolaikišką kompiuterizuotą traukinių eismo valdymo sistemą, kuri leidžia valdyti 5-ių geležinkelio stočių, jas jungiančių tarpstočių bei 17-os pervažų signalizacijos sistemas, skirtas traukinių eismo valdymui. Taip pat bendrovės specialistai sumontavo beveik 300 modernių šviesoforų, o artimu metu centralizuos 160-ies iešmų valdymą. Modernizuojamos stotys centralizuotai valdomos iš eismo valdymo centrų Rygoje ir Daugpilyje.

Diegiant telekomunikacijų bei rekonstruojant eismo valdymo ir elektros tiekimo sistemas, FIMA nutiesė daugiau nei 600 km ryšio, valdymo ir elektros tiekimo kabelių. Pastačius naujas bei rekonstravus esamas transformatorines pastotes, tiesiant 10kV oro ir kabelių linijas (virš 50 km), visoms naujai įdiegtoms bei rekonstruotoms eismo valdymo sistemoms bus užtikrintas aprūpinimas elektros energija. Taip pat buvo sumontuota visų stočių, peronų bei pervažų apšvietimo sistema, stotyse įrengtos elektrinio iešmų šildymo sistemos, atlikta kontaktinio tinklo rekonstrukcija.

Įgyvendinus projektą padidėjo geležinkelio transporto pralaidumas Skrīveri–Krustpils ruože, pagerėjo sąlygos keleiviniams traukiniams, sumažėjo nelaimingų atsitikimų tikimybė. Be to, modernizuotas ruožas atitinka aukščiausius europinius geležinkelių saugumo ir patikimumo standartus.

Projekto išskirtinumas

Tokio masto kontaktinio tinklo rekonstrukcija Latvijos geležinkelių srityje buvo atliekama pirmą kartą nuo Latvijos nepriklausomybės atkūrimo.

Ypač reikšminga buvo elektrinių traukinių kontaktinių tinklų rekonstrukcija, nes tokios apimties darbai šioje srityje nebuvo atliekami nuo Latvijos nepriklausomybės atkūrimo.

Projekto video

Susiję projektai