LESTO pastočių valdymo sistemų rekonstrukcija

  • Klientas LESTO
  • Įgyvendinimo laikotarpis 2006 - 2014 m.
  • Įgyvendinimo vieta Lietuva
  • Projekto partneriai Sprecher automation
  • Projekto užduotis Padidinti elektros pastočių priežiūros efektyvumą, rekonstruojant elektros skirstomojo tinklo operatoriui LESTO priklausančių pastočių valdymo ir ryšio sistemas.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

  • Valdymo sistema SCADA
  • Radijo ryšys

FIMA Lietuvos pastočių modernizavimą bei ryšių atnaujinimą atlieka nuo 2006 metų. Per šį laikotarpį bendrovė jau modernizavo Šilalės, Kėdainių, Rokiškio, Prienų, Pakruojo, Vilniaus, Kauno rajonų elektros pastočių valdymo sistemas.

FIMA atliko elektros pastočių valdymo sistemų modernizavimo darbus septyniuose Lietuvos rajonuose. Bendrovė įdiegė valdymo sistemą SCADA, kuri padeda dispečerinės darbuotojams operatyviau nustatyti sutrikimų priežastis elektros tinkle bei greičiau atnaujinti elektros tiekimą gyventojams. Įdiegus naują valdymo sistemą elektros pastotėse, jų priežiūra tapo efektyvesnė, užtikrinanti kokybišką elektros tiekimą vartotojams.
Taip pat tai leis pastotes sujungti į vieną bendrą, 2018 m. planuojamą įdiegti dispečerinį tinklą, kuris padėtų optimizuoti LESTO veiklą.

Susiję projektai