Jonizuojančios spinduliuotės aptikimo sistema Klaipėdos jūrų uoste

 • Klientas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2012 - 2013 m.
 • Įgyvendinimo vieta Klaipėda, Lietuva
 • Projekto partneriai SES-Tech
 • Projekto užduotis Įdiegti jonizuojančios spinduliuotės aptikimo sistemą, siekiant užtikrinti geresnę valstybės sienų apsaugą nuo neteisėto branduolinių ar kitų radioaktyvių medžiagų gabenimo.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Spinduliuotės aptikimo sistema
 • Vaizdo stebėjimo sistema
 • Duomenų perdavimo sprendimai
 • Eismo valdymo sprendimai

Klaipėdos jūrų uosto įmonėse FIMA suprojektavo ir įdiegė modernią krovinių jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolės sistemą, susidedančią iš 25-erių kontrolės vartų.

JAV kompanija SES-Tech, bendradarbiaudama su JAV energetikos departamentu, laimėjo Klaipėdos jūrų uosto jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolės sistemos projekto rangos konkursą. Siekdama efektyviai įgyvendinti darbus Lietuvoje, kompanija ieškojo patikimo, Lietuvos specifiką ir sistemų integravimą išmanančio partnerio.

FIMA, kaip vietinis sistemų integratorius, buvo atsakinga už jonizuojančiosios spinduliuotės kontrolės sistemos projektavimo bei diegimo darbus. Dėl transporto priemonių įvairovės buvo įrengti kelių tipų radiacinės kontrolės vartai – automobilių, pėsčiųjų ir geležinkelio. Iš viso uosto teritorijoje FIMA specialistai sumontavo 25 tokius vartus.

Įgyvendindama projektą bendrovė atliko ir reikiamus statybinius darbus, įdiegė vartų vaizdo stebėjimo sistemą, duomenų perdavimo optiniais kabeliais bei elektros tiekimo infrastruktūrą. Kai kuriose vietose sumontuoti papildomi kelio užtvarai, greičio ribojimo kalniukai, šviesoforai.

Įdiegus patikros sistemas, visas asmenų ar krovinių srautas perskirstytas taip, kad pereitų radiacinės kontrolės vartus. Krovinių ar transporto priemonių, kertančių vartus, jonizuojančiosios spinduliuotės kiekį skanuoja vartuose  sumontuoti gama ir neutronų spinduliuotės detektoriai. Užfiksavę spinduliuotę, jie automatiškai siunčia įspėjamąjį signalą į centrinę signalo pavojaus stotį VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Uosto užkardoje.

Kroviniui, transporto priemonei ar asmeniui viršijus nustatytus parametrus, įdiegta speciali įranga padaro pažeidėjo nuotraukas, nustato, kur įvyko pažeidimas, kelių transporto priemonėms užtvarais blokuoja kelią ir jas sustabdo bei pateikia visą informaciją centrinei pavojaus signalo stočiai.

Nustačius padidintos radiacijos atvejį, transporto priemonę, krovinį ar asmenį iki VSAT pareigūnų atvykimo, sulaiko uosto bendrovių apsaugos tarnybų darbuotojai.

Įgyvendinant projektą buvo užtikrinta nepertraukiama uosto įmonių veikla.

FIMA automobilių, pėsčiųjų ir geležinkelio patikros vartus įrengė šių uosto įmonių teritorijose:

 • UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“
 • UAB „Malkų įlankos terminalas“
 • AB „Vakarų laivų gamykla“
 • LKAB „Klaipėdos Smeltė“
 • AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ KLASCO
 • Draugystės geležinkelio stoties

Susiję projektai