Kaimo vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra

 • Klientas Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2010 – 2012 m. (vykdomas)
 • Įgyvendinimo vieta Lietuva
 • Projekto partneriai Eaton, Extreme Networks
 • Projekto užduotis Įdiegti optinę tinklo įrangą, kuri užtikrintų ženkliai didesnį plačiajuosčio ryšio prieinamumą regionų operatoriams
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Optinio tinklo įranga
 • Nepertraukiamo elektros tiekimo sprendimai
 • Duomenų perdavimo įranga(komutatoriai)

Plečiant plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje, FIMA daugiau nei 1000 objektų visoje šalyje įdiegs optinę tinklo įrangą ir nepertraukiamo elektros tiekimo įrenginius.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis įgyvendinamas projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodžio mėnesį, projektą planuojama pilnai įgyvendinti iki 2013 m. kovo mėnesio.

Projekto tikslas - sudaryti galimybę gyventojams, valstybės ir vietos savivaldos institucijoms bei verslo organizacijoms šalies kaimiškųjų vietovių teritorijose naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis.

Tam, kad plačiajuostis ryšys kaimiškose vietovėse galėtų keliauti optiniu kabelio tinklu, jo atšakose ir galuose FIMA per du metus įdiegs aukščiausio patikimumo amerikiečių partnerio „Extreme Networks“ tinklo įrangą bei „Eaton“ aukščiausio patikimumo nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinius.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą gyventojai ir organizacijos 98 proc. šalies kaimiškųjų vietovių gyventojų turės galimybę naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis, bus sudaryta konkurencinė aplinka plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui, o pagrindiniai žinių centrai kaimiškosiose vietovėse – mokyklos, bibliotekos ir viešojo interneto centrai – bus prijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklų.

Projekto išskirtinumas

Labai didelė projekto apimtis – Daugiau nei 1000 objektų visoje šalyje.

Susiję projektai

Klientų atsiliepimai

 • „Fima“ yra didelę patirtį sukaupusi įmonė, turinti galimybes vykdyti didelės apimties projektus“

  Vytautas Tvaronavičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ technologijų ir plėtros vadovas