„Lietuvos geležinkelių“ IX D koridoriaus eismo valdymo, telekomunikacijų ir elektros tiekimo sistemų modernizavimas

 • Klientas Lietuvos geležinkeliai
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2009 – 2012 m.
 • Įgyvendinimo vieta Lietuva
 • Projekto partneriai AŽD Praha, Eaton
 • Projekto užduotis Atlikti IX D geležinkelio koridoriaus modernizavimą, pagerinant svarbaus geležinkelio ruožo eismo patikimumą ir saugą.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Mikroprocesorinė eismo valdymo sistema
 • Mikroprocesorinė pervažų signalizacijos sistema
 • Dyz. generatoriai ir UPS sprendimai
 • 10kV ir 0,4kV elektros perdavimo tinklai
 • Elektrinio iešmų šildymo sistema
 • Relinės apsaugos ir SCADA sistema
 • Pervažų ir peronų apšvietimas
 • Garsinio technologinio ryšio sistema
 • Dirbančiųjų keliuose įspėjimo sistema
 • Apsaugos ir gaisro signalizacijos bei dujinio gesinimo sistema
 • Vaizdo stebėjimo sistemos pervažose
 • Duomenų perdavimo sistema

Projekto metu buvo modernizuotos eismo valdymo, elektros tiekimo ir telekomunikacijų sistemos 110 kilometrų geležinkelio ruože.

Vykdydama šį didelės apimties projektą FIMA kartu su partneriais suprojektavo ir atnaujino Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas - Rokai - Jiesia ir Kauno - Kybartų linijos signalizacijos, telekomunikacijų ir elektros tiekimo sistemas.

Visame Kauną, Kybartus bei Lietuvos valstybės sieną su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi jungiančiame geležinkelio ruože įdiegta šiuolaikiška kompiuterizuota traukinių eismo valdymo sistema, leidžianti iš Vilniaus eismo valdymo centro valdyti visų ruožo stočių ir pervažų signalizacijos įrenginius, elektros tiekimo sistemos įrangą bei organizuoti traukinių eismą.

Diegdami geležinkelių eismo valdymo sistemą, FIMA ir jos partnerių specialistai atliko daugybę specifinių darbų:

 • įdiegtas centralizuotas visų stočių ir linijos ruožų eismo valdymas iš Vilniaus eismo valdymo centro;
 • visose geležinkelio stotyse įdiegtos kompiuterizuotos centralizacijos sistemos su vietinio valdymo galimybėmis;
 • pakeisti visi signalizacijos įrenginiai ir su jais susiję kabeliai naujais;
 • pervažose sumontuotos naujos signalizacijos sistemos;
 • įdiegta patikima traukinių vietos nustatymo įranga;
 • visose stotyse įdiegtos garsinio įspėjimo sistemos, automatiniu bei tiesioginiu būdu įspėjančios kelyje dirbantį personalą apie artėjančius traukinius;
 • visai naujai įdiegtai signalizacijos ir valdymo sistemai užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas ir t.t.


Įgyvendintas projektas unikalus savo apimtimi, inžinerinių darbų sudėtingumu ir kompleksiškumu. Darbams įgyvendinti buvo pasitelkta daugiau nei du šimtai įvairių sričių specialistų. Projektas buvo vykdomas nestabdant įprastinio traukinių eismo intensyviame transporto koridoriuje.

Projekto metu atlikti darbai traukinių greitį modernizuotoje linijoje leis padidinti iki 160 km/h.

Projekto faktai:

 • 110 km geležinkelio ruožas 
 • 8 geležinkelio stotys
 • 33 automatinės pervažų valdymo sistemos
 • 430 šviesoforai
 • 20 10kV transformatorinių pastočių
 • 100 km 10kV oro ir kabelinių linijų
 • 2000 km kabelių
 • 200 iešmų elektrinio šildymo sistemų
   
 • Projekto vykdymo trukmė - 1279 dienos 
 • Daugiau nei 50 subrangovų įmonių valdymas

Projekto video

Susiję projektai