„Lietuvos energijos“ pastočių ir skirstyklos rekonstrukcija

  • Klientas Lietuvos energija
  • Įgyvendinimo laikotarpis Elektrėnų 330kV elektros energijos skirstykla – 2003 - 2005 m., Kupiškio 110/35/10 kV pastotė – 2005 m., Vilkaviškio 110/35/10kV pastotė – 2006 m.
  • Įgyvendinimo vieta Lietuva
  • Projekto užduotis Rekonstruoti „Lietuvos energijos“ 330kV ir 110kV elektros perdavimo tinklo skirstyklą bei pastotes, užtikrinant jų valdymą iš centrinių dispečerinių.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

  • Pastočių automatikos ir relinės apsaugos sprendimai
  • Skirstomojo tinklo valdymo sistema SCADA
  • Perimetro apsaugos sistema
  • Vaizdo stebėjimo sistema
  • Apsaugos ir gaisro signalizacija

FIMA rekonstravo vieną svarbiausių elektros energijos skirstyklų prie Lietuvos Elektrinės – 330 kV Elektrėnų skirstyklą bei dvi 110/35/10 kV pastotes. Įdiegtos SCADA sistemos pagalba skirstyklos ir pastočių įrenginiai valdomi iš centrinių dispečerinių.

Įgyvendinant projektą FIMA rekonstravo vieną svarbiausių elektros energijos skirstyklų prie Lietuvos Elektrinės – 330 kV Elektrėnų skirstyklą. Rekonstrukcijos metu buvo pakeisti visi pirminiai įrengimai, pakeistos pasenusios relinės apsaugos į mikroprocesorines rėles, atlikti mikroprocesorinių relių, relinių apsaugų ir automatikos sistemų derinimo-paleidimo darbai, centralizuotos valdymo sistemos SCADA programavimo-paleidimo darbai, įdiegtos duomenų surinkimo ir perdavimo optiniu ryšiu sistemos. Po rekonstrukcijos visus skirstyklos įrengimus galima valdyti iš Vilniaus centrinės dispečerinės.

Modernizuotose Kupiškio ir Vilkaviškio pastotėse buvo pakeisti visi pirminiai įrengimai, įrengtos mikroprocesorinės relinės apsaugos, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo prietaisai, kurie iš pastotės įrenginių surenka informaciją ir optiniu ryšiu perduoda ją į centrines dispečerines. Dispečeriai SCADA valdymo sistemos pagalba gali valdyti pastotėse esančius įrenginius, matyti jų būklę, keisti prietaisų parametrus.

Elektros energijos skirstykloje ir pastotėse FIMA taip pat įdiegė apsaugos ir gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos ir perimetro apsaugos sprendimus.

Susiję projektai