Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko gaisro aptikimo ir gesinimo sprendimai

 • Klientas Lietuvos energija
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2010 - 2012 m.
 • Įgyvendinimo vieta Elektrėnai, Lietuva
 • Projekto partneriai IBERDROLA Ingenieria y Construccion S.A.U.
 • Projekto užduotis Naujai statomam Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo blokui įrengti kompleksinį apsaugos nuo gaisro sprendimą.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Gaisro aptikimo sistemos
 • Dujų nuotėkio signalizacijos sistemos
 • Gaisro gesinimo dujomis sistema
 • Gaisro gesinimo putomis sistema
 • Gaisro gesinimo vandeniu sistema
 • Priešgaisriniai sandarinimai

FIMA specialistai buvo atsakingi už visapusišką saugos nuo gaisro užtikrinimą ir  įdiegė visas tam reikalingas sistemas – gaisro signalizacijos, dujų nuotėkio aptikimo, gaisro gesinimo sistemas.

Statant ir įrengiant Lietuvos elektrinės 455 MW galios kombinuoto ciklo bloką, FIMA specialistai buvo atsakingi už visapusišką saugos nuo gaisro užtikrinimą ir  įdiegė visas tam reikalingas sistemas – gaisro signalizacijos, dujų nuotėkio aptikimo, gaisro gesinimo sistemas.

Priklausomai nuo galimo gaisro šaltinio, bloke buvo įdiegtos kelių tipų gesinimo sistemos. Patalpose, kur yra tikimybė susikaupti degioms ir sprogioms dujoms, sumontuotos automatinės dujų aptikimo ir gaisro gesinimo CO2 dujomis sistemos. Tepalo filtravimo sistemos gesinimui skirta gesinimo putokšliu sistema, transformatoriai, dyzelinis generatorius, turbinos guolių sistema ir kabelių patalpos gaisro atveju būtų gesinamos vandeniu, kabeliai – FM200 dujomis.

Dujų nuotėkį ir pavojingą nuotėkio koncentraciją patalpose identifikuoja dujų sudėties analizatoriai. Priklausomai nuo fiksuojamos pavojingų dujų koncentracijos patalpoje, sistema gali siųsti kelių lygių pranešimus – įspėjimą apie aptiktą nuotėkį, įspėjimą apie pavojingą koncentraciją ir pavojaus signalą. 

Greitą reagavimą užtikrina lauke sumontuoti liepsnos detektoriai – aukštos įtampos transformatorių gaisro aptikimui, patalpų viduje – dūmų bei temperatūros davikliai. Daugelyje bloko vietų gesinimo sistemos įsijungia automatiškai suveikus gaisro signalizacijoms, kai apie gaisrą signalizuoja daugiau nei vienas detektorius gesinamoje patalpoje.

Tose vietose, kur klaidingas gesinimo sistemos suveikimas gali brangiai kainuoti, sistemos yra dubliuojamos.
 

PROJEKTO FAKTAI

 • Visame bloke „Fima“ įdiegė 6 skirtingų tipų ir rūšių gesinimo sistemas:
      - Gesinimo CO2 dujomis,
      - Gesinimo FM200 dujomis,
      - Gesinimo putomis,
      - Sprinklerinę,
      - Drenčerinę,
      - Gaisrinių čiaupų;
 • Gesinama 11 skirtingų vietų ir patalpų;
 • Gaisro aptikimo ir dujų nuotėkio signalizacijos sistemoms sunaudota ~15 km kabelių;
 • Atlikta daugiau nei 12 tūkst. kv. decimetrų priešgaisrinių sandarinimų;
 • Visų sistemų patikimumas išbandytas jas pilnai suaktyvinant.

Susiję projektai

Klientų atsiliepimai

 • „Fima“ pasižymėjo kaip gebanti prisitaikyti prie dažnų pokyčių, kurie yra neišvengiami tokio masto projektuose, ir reaguoti į nenumatytas situacijas. Kai kuriose situacijoje „Fimos“ specialistų laiku pasiūlyti sprendimai buvo ypač svarbūs, nes leido projektą užbaigti laiku ir įvykdyti visus kliento keltus kokybės reikalavimus“

  Víctor Cervantes, „Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A.U.“ mechaninės inžinerijos vadovas