Kauno geležinkelio tunelio inžineriniai sprendimai

 • Klientas Lietuvos geležinkeliai
 • Įgyvendinimo laikotarpis 2007 - 2009 m.
 • Įgyvendinimo vieta Kaunas, Lietuva
 • Projekto partneriai Onninen
 • Projekto užduotis Rekonstruojamame Kauno geležinkelio tunelyje įdiegti inžinerinius sprendimus, užtikrinančius didžiausią statinio bei jame dirbančių žmonių saugumą.
Daugiau informacijos

Projekte įdiegti sprendimai

 • Geležinkelių eismo valdymo sistema
 • Gaisro pavojaus identifikavimo ir gaisro gesinimo sistema
 • Gruntinio vandens stebėjimo sistema
 • Saugumo ir ryšio sistemos
 • Gabaritiniai vartai
 • Radijo ryšys

FIMOS specialistai Kauno geležinkelio tunelyje įdiegė eilę inžinerinių sprendimų: įrengė naują eismo valdymo sistemą, gaisro pavojaus identifikavimo ir gaisro gesinimo sistemas, gruntinio vandens stebėjimo sistemą, saugumo ir ryšio sistemas, pastatė du traukinių gabaritus identifikuojančius vartus.

FIMOS specialistai Kauno geležinkelio tunelyje įdiegė visą kompleksą inžinerinių sprendimų: įrengė naują eismo valdymo sistemą, gaisro pavojaus identifikavimo ir gaisro gesinimo sistemas, gruntinio vandens stebėjimo sistemą, saugumo ir ryšio sistemas, pastatė du traukinių gabaritus identifikuojančius vartus.

Iš tunelyje įdiegtų kompleksinių sprendimų bene sudėtingiausia yra galinga gaisro gesinimo sistema. Ją įjungus, tunelyje išvedžiotus vamzdynus pripildo 35 kubiniai metrai vandens, kuris purškiamas per specialius, tankiai visame tunelyje išdėstytus purkštukus.

Taip pat įdiegta veiksminga pavojaus sekimo sistema, gaisrą identifikuojanti ne įprastais dūmų davikliais, o tikslią gaisro židinio vietą nustatančiu temperatūros kabeliu.

Specialistai tunelyje modernizavo pasenusią eismo valdymo sistemą, kuri nuo šiol turi ir papildomų saugumą užtikrinančių funkcijų – garsinėmis ir šviesos sirenomis apie artėjantį traukinį įspėja tunelyje dirbantį personalą.

Šioje geležinkelio atkarpoje įrengti avariniai telefonų aparatai, įdiegtas radijo ryšys.

FIMA sumontavo ir dvejus gabaritinius vartus prieš tunelį esančioje Palemono stotyje. Vartuose esantys davikliai nustato traukinio gabaritų nukrypimus nuo reikalaujamų ir, esant reikalui, sustabdo traukinį raudonu šviesoforo signalu.

Tunelyje taip pat įdiegtos specialios technologijos, kurios garantuoja patikimą, statinio pamatus suardyti galinčio gruntinio vandens stebėjimą.

Projekto išskirtinumas

Diegiant sistemas buvo atsižvelgta į objekto specifiką ir parinkti tokie sprendimai, kurie technologijas apsaugotų nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Įdiegta nestandartinė ir analogų Lietuvoje neturinti gaisro gesinimo sistema, suprojektuota tuneliui su geležinkelio kontaktiniu tinklu.

Susiję projektai