Statybos ir modernizacijos projektuose, kuriuose inžinerinės infrastruktūros sukūrimas yra viena iš esminių projekto dalių, teikiame generalinės rangos paslaugas. Valdydami viso projekto įgyvendinimą, kaip sistemų integratorius suprojektuojame ir įdiegiame visus reikiamus elektroninius – inžinerinius sprendimus - kai šiuos procesus kontroliuoja viena įmonė, pasiekiama aukščiausia projektavimo, sistemų suderinamumo ir įdiegimo kokybė.

Turime solidžią generalinės rangos projektų bei subrangovų ir trečiųjų šalių valdymo patirtį. Visi mūsų projektų vadovai turi statinio projekto dalies vadovo, o statybų vadovai turi statybos ir specialiųjų darbų bei specialiosios statybos techninės priežiūros vadovo atestatus - būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos, energetikos statinių grupėms.

Valdydami generalinės rangos projektus, atliekame išsamią kliento poreikių analizę, projektavimo darbus, pasirūpiname reikiamais leidimais darbams vykdyti. Atlikę statybos ir sistemų diegimo bei jų parengimo eksploatacijai darbus, parengtą objektą atiduodame vertinti ir naudoti klientui bei specialioms institucijoms. Garantinio laikotarpiu metu vykdome techninę objekto priežiūrą.