2020-02-12

Geležinkelių technologijų infrastruktūros sistemas Livintai – Gaižiūnai ruože diegs FIMA

Atgal į naujienų sąrašą

Išmanios infrastruktūros sprendimų bendrovė FIMA pasirašė sutartį su Eurovia CS, a.s. dėl geležinkelių technologijų infrastruktūros diegimo antrojo kelio statybos projekte geležinkelio ruože Livintai – Gaižiūnai. „Lietuvos geležinkelių“ skelbtą konkursą dėl antrojo kelio statybos, pasiūlę geriausią 51.1 mln. Eur be PVM rangos darbų kainą, laimėjo ir įgyvendina jungtinės veiklos partneriai Eurovia CS, a.s., AB „Eurovia Lietuva" ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“.

Vienas svarbiausių šio projekto tikslų yra užtikrinti strateginio IXB koridoriaus ruožo pralaidumą ir greičio didinimą. Vienkelis geležinkelio ruožas Livintai-Gaižiūnai yra svarbiausiame IXB koridoriuje, kuris jungia pagrindinį Lietuvos krovinių ir logistikos centrą Klaipėdos jūrų uostą su sostine Vilniumi per Šiaulius, Radviliškį, Kaišiadoris. Šį ruožą padarius dvikeliu, keleivinių traukinių leistinas greitis bus padidintas nuo 120 km/h iki 160 km/h, o prekinių - nuo 90 km/h iki 120 km/h.

Bendrovė FIMA šiame projekte atliks telekomunikacijų, geležinkelio signalizacijos įrenginių, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos bei gaisro gesinimo sistemų projektavimo bei įrengimo darbus. FIMA rekonstruos Gaižiūnų ir Kaišiadorių stočių elektrinės centralizacijos sistemas, tarpstočių automatinės kelio blokuotės sistemą, automatinės pervažos signalizacijos sistemą, Kaišiadorių-Gaižiūnų ruožo SDH technologinio ryšio sistemą, Gaižiūnų stoties garsinio ryšio sistemą, automatinę elektrinio iešmų šildymo sistemą,  apsaugos ir gaisro signalizacijos bei gaisro gesinimo sistemas, SCADA ir elektrotechnikos sistemas. Vykdant projektą, taip pat bus įrengta  pervažos vaizdo stebėjimo sistema, gyvūnų atbaidymo sistema.

Įgyvendinant antrojo kelio ruože Livintai – Gaižiūnai statybos projektą tuo pačiu bus vykdoma Europos geležinkelių transporto TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje. Įgyvendinus projektą bus padidintas šio ruožo pralaidumas, sumažintos transportavimo išlaidos, aplinkos tarša, triukšmo lygis. Rekonstruotas ruožas padidins eismo saugą, pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas, taip pat sudarys palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai bei intermodaliniam transportui vystytis.

Projekto įgyvendinimą numatyta baigti 2022 m. IV ketvirtį.