2019-11-15

FIMA baigė diegti Šiaulių miesto stebėjimo sistemą

Atgal į naujienų sąrašą

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama saugaus ir išmanaus miesto strategiją, priėmė sprendimą atnaujinti ir išplėsti esamą vaizdo stebėjimo sistemą bei įrengti miesto koordinavimo centrą, kuris ateityje būtų naudojamas ne tik  viešosios tvarkos priežiūrai, bet ir  miesto ūkio procesų stebėsenai ir valdymui.

Įgyvendinama šį projektą FIMA analoginę stebėjimo sistemą pakeitė skaitmenine, kuri pati analizuoja įrašomą vaizdą ir automatiškai generuoja pranešimus apie galimus pažeidimus – tai leidžia daug operatyviau reaguoti į įvykius mieste. Geresnę situacijos kontrolę taip pat užtikrina dvigubai didesnis vaizdo kamerų tinklas bei kameros su automatinio transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo funkcija.

Modernizuota sistema padės aptikti asmenų grupių būriavimąsi, parkavimą neleistinoje vietoje, neleistiną linijos kirtimą, fiksuoti policijos ieškomas transporto priemones bei automobilius, važiuojančius didesniu nei visas transporto srautas greičiu. Vaizdo kameros taip pat galės rinkti ir analizuoti pėsčiųjų ir transporto srautų statistiką – tai bus aktualu, priimant sprendimus dėl miesto infrastruktūros vystymo.

Vaizdo kamerų filmuojamas vaizdas perduodamas į FIMA specialistų įrengtą stebėjimo centrą, kuriame sumontuota vaizdo siena ir įrengtos operatorių darbo vietos. Informacinė sistema su kamerų žemėlapiu leidžia lengvai pasirinkti, kurias kameras stebėti, jas valdyti, priartinti vaizdą ir t.t.

Plečiant vaizdo stebėjimo sistemą, FIMA specialistai taip pat nutiesė 15 km optinio duomenų perdavimo tinklo – tai sudarys sąlygas tolesnei viešų paslaugų plėtrai mieste.

Įgyvendinus šį projektą, buvo įdiegta pilną technologijų infrastruktūrą tolesniam saugaus ir išmanaus miesto koncepcijos vystymui.