2016-12-16

FIMA užtikrins patikimą energijos tiekėjo radijo ryšį

Atgal į naujienų sąrašą

FIMA bendrovės „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) užsakymu diegia didžiausią Lietuvoje DMR Tier II tipo radijo ryšio sistemą, kuri užtikrins patikimą ir saugų ryšį tarp dispečerių ir skirstomuosius dujų bei elektros tinklus aptarnaujančių operatyvinių brigadų.

Elektros ir dujų skirstymo tinklas yra ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, todėl juos eksploatuojančiai bendrovei labai svarbu turėti nuosavą, nuo kitų tiekėjų nepriklausomą ryšio tinklą. Modernus skaitmeninis radijo ryšys pakeis iki šiol naudotas analogines radijo stoteles.

FIMA įsipareigojo iki 2017 metų pabaigos ant esamų ESO radijo ryšio bokštų atokesnėse šalies vietovėse sumontuoti beveik šešias dešimtis skaitmeninio radijo ryšio retransliatorių, o operatyvinėms brigadoms pateikti mobilias bei į automobilius montuojamas radijo stoteles. Dalis jų pritaikytos veikti ir sprogioje aplinkoje.