2015-08-06

LEAN įdiegimas atveria naujas galimybes

Atgal į naujienų sąrašą

2013 04 mėn. – 2015 – 07 mėn. FIMA įgyvendino projektą "UAB FIMA produktyvumo didinimas įdiegiant LEAN sistemos metodus" pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“. Projekto vertė – 44.500,12 EUR, skirta parama – 50 proc. intensyvumu. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegtas LEAN sistemos metodas. Siekdama didinti produktyvumą bei konkurencingumą įmonė sėkmingai baigė įgyvendinti projektą, kurio esmė - probleminių pagrindinių bendrovės veiklos procesų optimizavimas pagal LEAN vadybos metodą. Įdiegto LEAN vadybos metodo dėka sutvarkyti įmonės veiklos procesai, užtikrinant nuolatinį įmonės veiklų efektyvumo ir kokybės augimą, atsisakyta nereikalingų išlaidų ir neefektyvios veiklos. Projekto dėka pagerinta įmonės procesų sąveika, identifikuotuos įmonės valdymo stipriosios ir silpnosios vietos.