2014-05-30

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Pasieniečių mokykloje bei 5 VSAT rinktinėse įdiegta moderni nuotolinio mokymo sistema.

Atgal į naujienų sąrašą

Įrangą per 2014 m. balandžio ir gegužės mėnesius įdiegė intelektualių inžinerinių sprendimų bendrovė UAB „Fima“. Šių darbų vertė – 235389,85 litų.  Jie atlikti projekto „Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF12/3.5.3.1-1.11 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“ lėšomis. Projekto tikslas – pasitelkiant inovatyvius nuotolinio mokymo metodus bei technines galimybes, sudaryti sąlygas (toliau – VSAT) personalui nuotoliniu būdu nuolat tobulinti gebėjimus, suteikiant profesinių žinių, įgūdžių, būtinų vykdyti ES išorės sienos kontrolę, specialiosios tranzito schemos uždavinius, sumažinant kvalifikacijos tobulinimo sąnaudas (žmoniškųjų išteklių, laiko ir finansines išlaidas).
 
VSAT įdiegta gamintojo „Avaya“ nuotolinio mokymo sistema „Avaya Scopia“, vienu metu į vaizdo konferenciją leidžianti sujungti iki 9 vartotojų – pasienio rinktinių, kuriose įdiegta mokymų įranga, ar atskiri dalyviai, kuriems suteikti prisijungimo per nuosavą kompiuterį duomenys. Nuotolinio mokymo įranga naudosis VSAT Pasieniečių mokyklos pedagoginis personalas ir VSAT struktūriniai padaliniai (Vilniaus, Varėnos, Lazdijų, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos rinktinės).